C# Sortowanie listy jednokierunkowej


(Hornowski12) #1

Witam mam program do napisania sortowanie listy jednokierunkowej moze ktoś mi pomóc z tym zadaniem ?

using System;


namespace lista

{

  public class ElementListy


  {

  private ElementListy NowyElement;


  public double Wartość;

   public ElementListy Następny;

   public ElementListy(double x)

   {

    Wartość = x;

    Następny = null;

    }

     }


     private ElementListy Korzeń;

      int i;

      for(i = 0; i < Tablica.Lenght; i++)

       {

       if(i == 0)

        Korzeń = new ElementListy(Tablica[0]);

        }

          public ElementListy Nowy;

           if(x < Korzeń.Wartość)

           {

            Nowy = new ElementListy(x);

             Następny = Korzeń;

             Korzeń = Nowy;

              Nowy = null;

               }

                 public class ElementListy

                  {

                   public double Wartość;

                    public ElementListy Następny;

                     public ElementListy(double x)

                      {

                      Wartość = x;

                       Następny = null;

                        }

              public void DopiszDoListy(double x)

             if(this.Wartość < x)

             {

            if(this.Następny == null)Następny = new ElementListy(x);

            else

           {

           if(Następny.Wartość < x) Następny.DopiszDoListy(x);

          else

          {

         NowyElement = new ElementListy(x);

        NowyElement.Następny = this.Następny;

        Następny = NowyElement;

       NowyElement = null;

  } //end if Następny.Wartość < x

 }//end if this.Następny == null)

 }//end if this.Wartość < x

   if(this.Wartość == x)

  {

  NowyElement = new ElementListy(x);

 NowyElement.Następny = this.Następny;

 this.Następny = NowyElement;

NowyElement = null;

}

(Marcin Obala) #2

Klamry wyglądają strasznie…