[C#] Sortowanie szybki


(Iamnothouse) #1

Ostatnio zmagam się z problemem napisania Sortowania Szybkiego tablicy (a wydawało się takie proste). Początkowo totalnie próbowałem sam napisać, ale ilość błędów które moje twory mi przynosiły, bardzo mnie rozczarowały, a i czasem brakło wiedzy by je rozwiązać. Zatem zacząłem szukać takiego programu w internecie. No i oczywiście znalazłem, ale nie w C#, więc podjąłem kilka prób "przepisania" na C#. Podszedłem do dwóch prób. Jedna mnie rozczarowała, a druga no cóż, niby nie wyrzuca błędów, ale też i nie sortuje, nic także nie wyświetla. Czy ktoś byłby w stanie pokazać mi błąd ?

Możliwe że popełniałem go w każdej próbie napisania owego programu.

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;


namespace ConsoleApplication8

{

  class Program

  {


    static void Sortuj_szybko(int lewy, int prawy)

{

 int i,j,N,piwot;

 N=10;

 int[] tablica = new int[N] ;

 i = (lewy + prawy) / 2;

 piwot = tablica[i]; tablica[i] = tablica[prawy];

 for(j = i = lewy; i < prawy; i++)

 if(tablica[i] < piwot)

 {

  tablica[i]=tablica[j];

  j++;

 }

 tablica[prawy] = tablica[j]; tablica[j] = piwot;

 if(lewy < j - 1) Sortuj_szybko(lewy, j - 1);

 if(j + 1 < prawy) Sortuj_szybko(j + 1, prawy);

}

    static void Main(string[] args)


    {

int N;

int i;

N=10;

int[] tablica = new int[N] ;

tablica[0] = 1305 ;

tablica[1] = 12 ;

tablica[2] = -3 ;

tablica[3] = 788 ;

tablica[4] = 2 ;

tablica[5] = 788 ;

tablica[6] = -10 ;

tablica[7] = 0 ;

tablica[8] = 9 ;

tablica[9] = -55 ;


 Sortuj_szybko(0,N - 1);

 for(i = 0; i < N; i++) 

      Console.WriteLine(tablica[N]);

 Console.ReadKey();


}}}

(Blapiter) #2

Moje stare wypociny może się przyda :slight_smile:

static void q_sort(ref int[] tab, int lewy, int prawy)

    {

      int i = lewy, j = prawy;

      int pivot = tab[(lewy+prawy)/2];

      int temp;

      while (i <= j)

      {

        while (tab[i] < pivot)

          i++;

        while (tab[j] > pivot)

          j--;

        if (i <= j)

        {

          temp = tab[i];

          tab[i] = tab[j];

          tab[j] = temp;

          i++;

          j--;

        }

      }


      if (lewy < j)

      {

        q_sort(ref tab, lewy, j);

      }

      if (prawy > i)

      {

        q_sort(ref tab, i, prawy);

      }

    }

Odpalenie

q_sort(ref tablica, 0, tablica.Length-1);

(Iamnothouse) #3

Niestety, zastosowałem twój przykład, ale w tym momencie otrzymuję taką liczbę niezrozumianych błędów że hoho


(Blapiter) #4

No zobacz a mi działa dziwna sprawa :stuck_out_tongue:

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Globalization;


namespace zabawki

{

  class Program

  {

    static void q_sort(ref int[] tab, int lewy, int prawy)

    {

      int i = lewy, j = prawy;

      int pivot = tab[(lewy+prawy)/2];

      int temp;

      while (i <= j)

      {

        while (tab[i] < pivot)

          i++;

        while (tab[j] > pivot)

          j--;

        if (i <= j)

        {

          temp = tab[i];

          tab[i] = tab[j];

          tab[j] = temp;

          i++;

          j--;

        }

      }


      if (lewy < j)

      {

        q_sort(ref tab, lewy, j);

      }

      if (prawy > i)

      {

        q_sort(ref tab, i, prawy);

      }

    }


    static void Main(string[] args)

    {

      Random rand = new Random();

      int[] qwerty;

      qwerty = new int[20];

      for (int i = 0; i < qwerty.Length; i++)

      {

        qwerty[i] = rand.Next(100);

      }

      foreach (int el in qwerty)

      {

        Console.Write("{0} ", el);

      }


      q_sort(ref qwerty, 0, qwerty.Length-1);


      Console.WriteLine();

      foreach (int el in qwerty)

      {

        Console.Write("{0} ", el);

      }


      Console.ReadKey(true);

    }

  }

}

(Frankfurterium) #5

Zawsze można zawartość tablicy przerzucić do ArryList, a ta już ma własną metodę quicksorta.


(Tomek Matz) #6

@Frankfurterium

ArrayList, Hashtable i podobnych nie powinno się już używać. W .NET jest coś takiego jak kolekcje generyczne. Poza tym quick sort jest zaimplementowany w .NET we wszystkich metodach sortujących (być może są jakieś pojedyncze wyjątki, ale nic mi o tym nie wiadomo). Do sortowania zwykłych tablic można użyć np. statycznej metody Array.Sort, która używa niczego innego jak właśnie quick sort.


(Iamnothouse) #7

Tak tylko, że nie jestem aż tak zaawansowany, ba, można powiedzieć, że raczkuję w C#. Stąd nie mam pojęcia co znaczą:

foreach (int el in qwerty) - el in ?

q_sort(ref tab, i, prawy) - ref tab ?