[C++] sprawdzanie pingu


(M8 R Ias0ym) #1

Napisałem program do sprawdzanie połączenia, lecz mam z nim problem bo nie chce działać.

int host;

   do

   {     

     host = system ("ping wp.pl");

     cout<
     }while(host == 1);

     cout<

([alex]) #2
while(system("ping wp.pl")) cout<<"brak polaczenia"<<endl; [/code]

(M8 R Ias0ym) #3

coś nie chce działać poprawnie, a coś takiego:

#include 


using namespace std;


int main()

{

  if(system("ping wp.pl")==1)    

    cout<<"polaczone ";

  else

  cout<<"brak polaczenia";

  system("pause");


   return 0;

   }