{C++}Sprawdzenie czy plik istnieje

Mam pytanie. Otóż jak sprawdzić czy plik istnieje? Jest wiele informacji w google, lecz ja potrzebuje innego rozwiązania. 

Chodzi o to, że na początek sprawdzam plik, zapisuję wynik (true or false) do zmiennej, i potem w ifie muszę sprawdzić czy zmienna jest true or false. Coś takiego: 

#include <iostream>

using namespace std;

bool zmienna;

int main() 
{
   //kod sprawdzający czy plik istnieje i zapisujący wynik do zmiennej "zmienna"
   if(zmienna==true)
   {
   //coś tam
   }
   else
   {
   //coś tam
   }
   
}

I właśnie problem jest z tym sprawdzaniem. Może ktoś dać linka opisującego DOKŁADNIE mój problem, lub napisać kod? Z góry dzięki

std::experimental::filesystem::exists("nazwaPliku");

Napisz do tego funkcję, która będzie zwracała bool’a i po kłopocie.  Feature z C++14, więc pamiętaj o dodaniu odpowiednich flag przy kompilacji.