[C++] Średnia na 4 fronty


(Kanaliaon) #1

Program liczy 2 rodzaje średniej:

na 2 sposoby:

 • dla z góry określonej liczby elementów (podaje użytkownik z klawiatury);

 • dla liczby elementów takiej aż użytkownik nie naciśnie zera.

Zapętlone menu, 4 funkcje, wymuszenie dzielenia rzeczywistego, casting i parę innych bajerów.

Binary: http://odsiebie.com/pokaz/2034635---8d6d.html

Source:

#include 

#include 


using namespace std;


double srednia_harmoniczna_n(void);

double srednia_harmoniczna_zero(void);

double srednia_geometryczna_n(void);

double srednia_geometryczna_zero(void);


// ******************************************************

int main()

{

 int wybor,dalej;

 while(1)

 {

	 system("cls");

	 cout << "Wybierz jedna z czterech opcji: "

		  << "\n1. Srednia harmoniczna z n wyrazow"

		  << "\n2. Srednia harmoniczna liczona do czasu wprowadzenia 0"

		  << "\n3. Srednia geometryczna z n wyrazow"

		  << "\n4. Srednia geometryczna liczona do czasu wprowadzenia 0\n"

		  << "Twoj wybor: ";

	 cin >> wybor;

	 switch(wybor)

		{

			case 1:

			{

				cout << srednia_harmoniczna_n() << endl;

				break;

			}

			case 2:

			{

				cout << srednia_harmoniczna_zero() << endl;

				break;

			}

			case 3:

			{

				cout << srednia_geometryczna_n() << endl;

				break;

			}

			case 4:

			{

				cout << srednia_geometryczna_zero() << endl;

				break;

			}

		}

	 cout << "Czy chcesz dalej liczyc? Tak=1";

	 cin >> dalej;

	 if (dalej!=1) break;

	}

 return 0;

}

// *******************************************************


double srednia_harmoniczna_zero(void)

{

 int i=1;

 double wynik=0, liczba, liczba2=1, suma=0;

 while(liczba2!=0)

  {

   cout << "Podaj liczbe nr " << (i++) << ": ";

   cin >> liczba;

   liczba2=int(liczba);

   if(liczba)

		{

		 liczba=1./liczba;

		 suma=suma+liczba;

		}

  }

 cout << "Srednia z tych " << i-2 << " liczb wynosi: ";

 wynik=(i-2)/suma;

 return wynik;

}


// **********************************************************


double srednia_harmoniczna_n(void)

{

 int n;

 double wynik=0, liczba, suma=0;

 cout << "Z ilu liczb chcesz policzyc srednia harmoniczna: ";

 cin >> n;

 for(int i=0; i
  {

   cout << "Podaj liczbe nr " << i+1 << ": ";

   cin >> liczba;

   liczba=1./liczba;

   suma=suma+liczba;

  }

 cout << "Srednia z tych " << n << " liczb wynosi: ";

 wynik=n/suma;

 return wynik;

}

// **********************************************************


double srednia_geometryczna_n(void)

{

 int n;

 double wynik=0, liczba, iloczyn=1;

 cout << "Z ilu liczb chcesz policzyc srednia geometryczna: ";

 cin >> n;

 for(int i=0; i
  {

   cout << "Podaj liczbe nr " << i+1 << ": ";

   cin >> liczba;

   iloczyn=iloczyn*liczba;

  }

 cout << "Srednia z tych " << n << " liczb wynosi: ";

 cout << pow(iloczyn,(1./n));

 return wynik;

}

// **********************************************************


double srednia_geometryczna_zero(void)

{

 int i=1;

 double wynik=0, liczba, liczba2=1, iloczyn=1;

 while(liczba2!=0)

  {

   cout << "Podaj liczbe nr " << (i++) << ": ";

   cin >> liczba;

   liczba2=int(liczba);

   if(liczba)

		{

		 iloczyn=iloczyn*liczba;

		}

  }

 cout << "Srednia z tych " << i-2 << " liczb wynosi: ";

 wynik=pow(iloczyn,(1./(i-2)));

 return wynik;

}

Proszę o komentarze, krytykę i wytknięcie błędów o ile zauważycie. :slight_smile:


(Sawyer47) #2

W C++ do oznaczenia pustej listy parametrów raczej nie pisze się nic, natomiast w C jest to void. Choć może i tak być, chyba to nie narusza standardu.

Przede wszystkim funkcje nie powinny pobierać danych od użytkownika, jeżeli funkcja liczy średnią to ma liczyć średnią i nic więcej. No chyba, że nazwiesz je pobierz_dane_od_użytkownika_i_wylicz_z_nich_srednia, ale wg mnie lepszym pomysłem jest napisanie funkcji która liczy średnią, a osobno pobierać dane od użytkownika. To znakomicie zwiększa reusability (polski czasem nie jest zbyt elastyczny).


([alex]) #3

Wszystko zależy co znasz a czego jeszcze nie znasz :smiley:

Wprowadzenie tablic po podaniu ilości lub do wcześniej ustalonej liczby jest dosyć prymitywne, może użyj czegoś w rodzaju:

cout<<"Wprowadzenie ciągu liczb, wpisz znak '/' zamiast liczby aby zakonczyc"<<endl;unsigned N=0;true)

(Kanaliaon) #4

Aha i mam wątpliwość do tego kodu: jak dam w switchu default: continue, to mi zapętla w nieskończoność i pomimo cin >> wybor nie zatrzymuje się aby odczytać wartość z klawiatury. Dlaczego tak się dzieje?


([alex]) #5

Jeżeli dasz jakaś liczbę to default: continue zadziała, natomiast jak dasz literkę to cin ustawia sobie flag ios::bad i dalej odmawia współpracy dopóki tej flagi nie zdejmiesz:

Sprawdzanie czy jest ustawiony: if(cin.bad())

Sprawdzanie czy nie jest ustawiony: if(cin.good()) lub if(cin)

Likwidacja wszystkich flag: cin.clear();

Ale samej likwidacji flag będzie za mało bo w buforze klawiatury nadał tkwi ta literka.

Wyczyszczane buforu klawiatury: while(cin.get()!='\n'); lub cin.ignore(IMT_MAX,'\n');


(Kanaliaon) #6

Dzięki za uwagi. Ulepszona wersja:

#include 

#include 


using namespace std;


double srednia_harmoniczna_n(void);

double srednia_harmoniczna_zero(void);

double srednia_geometryczna_n(void);

double srednia_geometryczna_zero(void);


// ******************************************************

int main()

{

 int wybor,dalej;

 while(1)

 {				

	 system("cls");

	 cout << "Wybierz jedna z czterech opcji: "

		  << "\n1. Srednia harmoniczna z n wyrazow"

		  << "\n2. Srednia harmoniczna liczona do czasu wprowadzenia 0"

		  << "\n3. Srednia geometryczna z n wyrazow"

		  << "\n4. Srednia geometryczna liczona do czasu wprowadzenia 0\n"

		  << "Twoj wybor: ";

	 cin >> wybor;


	 switch(wybor)

		{

			case 1:

			{

				cout << srednia_harmoniczna_n() << endl;

				break;

			}

			case 2:

			{

				cout << srednia_harmoniczna_zero() << endl;

				break;

			}

			case 3:

			{

				cout << srednia_geometryczna_n() << endl;

				break;

			}

			case 4:

			{

				cout << srednia_geometryczna_zero() << endl;

				break;

			}

			default:

				{

					cin.clear();

					while(cin.get()!='\n'); 

					continue;

				}

		}


	 cout << "Czy chcesz dalej liczyc? (Tak=1): ";

	 cin >> dalej;

	 if (dalej!=1) break;

	}

 return 0;

}

// *******************************************************


double srednia_harmoniczna_zero(void)

{

 int i=1;

 double wynik=0, liczba, liczba2=1, suma=0;

 while(liczba2!=0)

  {

   cout << "Podaj liczbe nr " << (i++) << ": ";

   cin >> liczba;

   liczba2=int(liczba);

   if(liczba)

		{

		 liczba=1/liczba;

		 suma=suma+liczba;

		}

  }

 cout << "Srednia z tych " << i-2 << " liczb wynosi: ";

 wynik=(i-2)/suma;

 return wynik;

}


// **********************************************************


double srednia_harmoniczna_n(void)

{

 int n,m;

 double wynik=0, liczba, suma=0;

 cout << "Z ilu liczb chcesz policzyc srednia harmoniczna: ";

 cin >> n;

 m=n;

 for(int i=0; i
  {

   cout << "Podaj liczbe nr " << i+1 << ": ";

   cin >> liczba;

	 if(liczba)

		{

		 liczba=1/liczba;

		 suma=suma+liczba;

	  }

	 else

		{

		 m--;

		}

  }


 cout << "Srednia z tych " << n << " liczb wynosi: ";

 wynik=m/suma;

 return wynik;

}

// **********************************************************


double srednia_geometryczna_n(void)

{

 int n;

 double wynik=0, liczba, iloczyn=1;

 cout << "Z ilu liczb chcesz policzyc srednia geometryczna: ";

 cin >> n;

 for(int i=0; i
  {

   cout << "Podaj liczbe nr " << i+1 << ": ";

   cin >> liczba;

   iloczyn=iloczyn*liczba;

  }

 cout << "Srednia z tych " << n << " liczb wynosi: ";

 cout << pow(iloczyn,(1/n));

 return wynik;

}

// **********************************************************


double srednia_geometryczna_zero(void)

{

 int i=1;

 double wynik=0, liczba, liczba2=1, iloczyn=1;

 while(liczba2!=0)

  {

   cout << "Podaj liczbe nr " << (i++) << ": ";

   cin >> liczba;

   liczba2=int(liczba);

   if(liczba)

		{

		 iloczyn=iloczyn*liczba;

		}

  }

 cout << "Srednia z tych " << i-2 << " liczb wynosi: ";

 wynik=pow(iloczyn,(1./(i-2)));

 return wynik;

}