[C++] Stuczna Inteligencja

Dostałem na studiach zadanie by nauczyć sieć neuronów , a że asem z programowanie nie jestem prosze o pomoc w wytłumaczeniu jak w c++ przedstawić wzór :

zk=2/(1+EXP^(-net))-1 , dodam że problem polega na tym by liczba E była potęgowana do -net , (nie jest to rewelacyjny program ale net liczy:))

#include 

#include 

#include 

#include 

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */


using namespace std;


int main()

{

double x11,x12,x13,x14 ; //wektor X

double w11,w12,w13,w14 ; // wektor Y

double m1,m2,m3,m4 ; // zmienne pomocnicze do obliczeniu net.

float net,zk,nn;

int potega;


  //pierwsza macierz w

  cout << "Podaj liczbe w1: ";

  cin >> w11;

  cout << "Podaj liczbe w2: ";

  cin >> w12;

  cout << "Podaj liczbe w3: ";

  cin >> w13;

  cout << "Podaj liczbe w4: ";

  cin >> w14 ;

  cout << endl;


  //pierwsze x

  cout << "Podaj liczbe x1: ";

  cin >> x11;

  cout << "Podaj liczbe x2: ";

  cin >> x12;

  cout << "Podaj liczbe w3: ";

  cin >> x13;

  cout << "Podaj liczbe x4: ";

  cin >> x14;

	cout<< endl;


  //obliczam net

  m1 = w11*x11;

  m2 = w12*x12;

  m3 = w13*x13;

  m4 = w14*x14;

  net = m1+m2+m3+m4;

  cout<< endl;

  cout << "wartosc net to: ";

  cout << net ;

  cout<< endl;


  //obliczenie zk=2/(1+EXP^(-net))-1
  cout << "Wartosc liczby 'pi' wynosi: " << M_PI << endl;

  cout << "Wartosc liczby 'e' wynosi:" << M_E << endl;

  getch();

  return( 0 );


}
zk=2/(1+pow(M_E,-net))-1;

2 dni siedziałem a tu w 5minut… boski jesteś thx