C# - szalejący wątek obciąża w 100% procesor


(northwest) #1

Witam,

Mam problem z aplikacją wątkową (aplikacja klient-serwer). Program po uruchomieniu i wystartowaniu wątku pracuje normalnie, ale w pewnym momencie (najczęściej po odłączeniu klienta od serwera) zaczyna obciążać w 100% processor... W przypadku 2,3 klientów robi się masakra... kod wygląda tak:

Plik glowny.sc:

namespace Serwer

{


  class Program

  {

    static void Main(string[] args)

    {

      int sPort = 8081;     

      Hashtable klienci = new Hashtable();  

      try

      {

        IPAddress ip = IPAddress.Parse("192.168.0.1"); //169.254.27.49

        TcpListener serwer = new TcpListener(ip, sPort);

        serwer.Start();

        Console.WriteLine("Serwer is started");

        while (true)

        {

          TcpClient client = serwer.AcceptTcpClient();

		      Console.WriteLine("polaczono");

          new Thread(new ThreadStart( new ConnectionSession(client).run)).Start();

        }

      }

      catch (Exception see)

      {

        Console.WriteLine("Błąd : " + see.Message);

      }

    }

  }

}

Plik ConnectionSession.cs:

class ConnectionSession

{

  protected int ClientID = 0;

  private TcpClient Client;


  public ConnectionSession(TcpClient client)

  {

    Client = client;

  }


  public static int ByteIndexOf(byte[] searched, byte[] find, int start)

	{

    bool matched = false;

    for (int index = start; index <= searched.Length - find.Length; ++index)

    {

      matched = true;

      for (int subIndex = 0; subIndex < find.Length; ++subIndex)

      {

        if (find[subIndex] != searched[index + subIndex])

        {

          matched = false;

          break;

        }

      }

      if (matched)

      {

        return index;

      }

    }

    return -1;

  }

  const int BUF_LEN = 256;

  const int SYNC_FRAME_LEN = 8;


  private bool ReadSynchroHeader()

  {

    byte[] myReadBuffer = new byte[BUF_LEN];

    byte[] sync_frame = new byte[SYNC_FRAME_LEN];

    int i;

    for (i = 0; i < SYNC_FRAME_LEN; i++) {

      sync_frame[i] = (byte)(i+0x80);

    } 

    String s;

    uint read_ptr = 0, write_ptr = 0;

    if (Client.Connected)

    {

      StringBuilder dane = new StringBuilder();

      int numberOfBytesRead = 0, numberOfBytesToRead = 0;


      NetworkStream myNetworkStream = Client.GetStream();

      while (Client.Connected)

      {

        try

        {

          if (myNetworkStream.CanRead)

          {

            numberOfBytesToRead = (int)(write_ptr >= read_ptr ? BUF_LEN - write_ptr : read_ptr - write_ptr);

            myNetworkStream.ReadTimeout = 1000;

            if (myNetworkStream.DataAvailable)

            {

              numberOfBytesRead = myNetworkStream.Read(myReadBuffer, (int)write_ptr, numberOfBytesToRead);

              write_ptr = (uint)((write_ptr + numberOfBytesRead) % BUF_LEN);

            }

            while (read_ptr < write_ptr) { 

              if (myReadBuffer[read_ptr] == 0xFA || myReadBuffer[read_ptr] == '$') {

                break;

              }

              read_ptr = (read_ptr + 1) % BUF_LEN;

            }

            if (read_ptr == write_ptr) { 

              read_ptr = write_ptr = 0;

              continue;

            }

            try

            {

              if (myReadBuffer[read_ptr] == 0xFA)

              {

                if ((write_ptr - read_ptr + BUF_LEN) % BUF_LEN < SYNC_FRAME_LEN)

                {

                  continue;

                }

                for (i = 0; i < SYNC_FRAME_LEN; i++)

                {

                  sync_frame[i] = myReadBuffer[(read_ptr + i) % BUF_LEN];

                }

                if (sync_frame[1] != 0xF8)

                {

                  s = "";

                  for (i = 0; i < SYNC_FRAME_LEN; i++) {

                    s += String.Format("{0:X2} ", sync_frame[i]);

                  }

                  throw new FormatException("RE01 "+s);

                }

                int syncID = myReadBuffer[(read_ptr + 2) % BUF_LEN] | (myReadBuffer[(read_ptr + 3) % BUF_LEN] << 8);

                uint unitID = (uint)myReadBuffer[(read_ptr + 4) % BUF_LEN] | (uint)(myReadBuffer[(read_ptr + 5) % BUF_LEN]) << 8 |

                  (uint)(myReadBuffer[(read_ptr + 6) % BUF_LEN]) << 16 | (uint)(myReadBuffer[(read_ptr + 7) % BUF_LEN]) << 24;

                Console.WriteLine(String.Format("Odebrano sync: {0:X4}, UnitID {1:X8}\r\n", syncID, unitID));

                SendMessage(sync_frame, SYNC_FRAME_LEN);

                // przesuń wskaźnik odczytu (cała ramka odczytana)

                read_ptr = (read_ptr + SYNC_FRAME_LEN) % BUF_LEN;

              }

              else if (myReadBuffer[read_ptr] == '$' || (myReadBuffer[read_ptr] >= '0' && myReadBuffer[read_ptr] <= '9'))

              {

                uint ptr = read_ptr+1;

                while (ptr < write_ptr)

                {

                  if (myReadBuffer[ptr] == '\n')

                  {

                    break;

                  }

                  else if (myReadBuffer[ptr] == '$') {

                    s = "";

                    for (i = 0; i < ptr - read_ptr + 5; i++) {

                      s += String.Format("{0:X2} ", myReadBuffer[(read_ptr + i)%BUF_LEN]);

                    }

                    throw new FormatException("RE04 " + s);

                  }

                  ptr = (ptr + 1) % BUF_LEN;

                }

                if (ptr == write_ptr)

                {

                  continue;

                }

                byte[] buf = new byte[256];

                byte[] b = Encoding.ASCII.GetBytes("Odebrano ramkę: ");

                for (i = 0; i < b.Length; i++)

                {

                  buf[i] = b[i];

                }

                for (i = 0; i < (write_ptr - read_ptr + BUF_LEN) % BUF_LEN; i++)

                {

                  buf[16 + i] = myReadBuffer[(read_ptr + i) % BUF_LEN];

                }

                SendMessage(buf, i + 16);                read_ptr = (ptr + 1) % BUF_LEN;

              }

            }

            catch (FormatException ex) { 

              read_ptr = (read_ptr + 1) % BUF_LEN;

            }

          }

        }

        catch (Exception se)

        {

          Console.WriteLine("Klient odłączony");

        }


      }


    }

    else

    {

      Console.WriteLine("Klient odłączony");

    }

    return true;

  }


  public static byte[] StrToByteArray(string str)

  {

    System.Text.ASCIIEncoding encoding = new System.Text.ASCIIEncoding();

    return encoding.GetBytes(str);

  }

  private void ReadInfo()

  {

    if (Client.Connected)

    {

      StreamReader rclient = new StreamReader(Client.GetStream());


      while (true)

      {

        try

        {

          string dane = rclient.ReadLine();

          Console.WriteLine(dane);


        }

        catch (Exception se)

        {

          Console.WriteLine("Błąd : " + se.Message);

        }

      }

    }

  }

  private void SendMessage(string message)

  {

    if (String.IsNullOrEmpty(message))

      message = "\n";


    byte[] metaBuffer = Encoding.ASCII.GetBytes(message);

    Console.WriteLine("Sending:" + message);

  }

  private void SendMessage(byte[] message, int len)

  {

    if (Client.Connected)

    {

      NetworkStream wclient = Client.GetStream();

      try

      {

        Console.WriteLine("Wysłalem:'" + Encoding.ASCII.GetString(message));

        wclient.Write(message, 0, len);

        wclient.Flush();

      }

      catch (Exception se)

      {

        Console.WriteLine("Błąd : " + se.Message);

      }


    }

  }

  public void run()

  {

    ReadSynchroHeader();

  }

}

Wiecie może jak to zoptymalizować?? :confused:

Z góry dzięki WIELKIE za pomoc:))

Pozdrawiam Northwest


(Gryph) #2

hej

debugowanie cos dalo?


(northwest) #3

nic nie daje :((


(system) #4

Mam pewne podejrzenia. Załóżmy że w jakimś momencie read_ptr=128 oraz write_ptr=128 i właśnie wpisujemy kolejne dane do bufora, wczyta się 128 bajtów (BUF_LEN-write_ptr) oraz write_ptr przeskoczy na 0, jeżeli przy tym bufor nie zostanie opróżniony, to dokona się kolejnego wczytania danych w ilości (read_ptr-write_ptr) czyli znowu 128, teraz read_ptr znowu jest równy write_ptr, czyli nie ma w buforze nic :smiley:

Wg mnie ilość bajtów do wczytania powinno się liczyć:

(BUF_LEN+read_ptr-write_ptr-1)%BUF_LEN

tak aby przy zapełnieniu bufora na całość ta ilość wychodziła równa 0 niezależnie od aktualnej wartości read_ptr. Chodzi o to że musisz zawszę trzymać przynajmniej jeden bajt bufora pustym, aby była jakaś różnica pomiędzy buforem całkowicie zapełnionym a pustym. Ponieważ operacja % nie należy do szybkich to proponuję pewne modyfikacje:

Zresztą wszystkie operacje typu X%BUF_LEN można będzie zastąpić na X&(BUF_LEN-1) a jeżeli zadeklarujesz const int BUF_MAX=BUF_LEN-1 to nawet na X&BUF_MAX zauważ że to znacznie szybsza operacja. Przypominam że takie zastąpienie jest poprawne jedynie kiedy BUF_LEN jest potęgą dwójki.

const int BUF_BITS=8;

const int BUF_LEN=1<
wtedy ilość do wczytania można obliczać jako:

code&(BUF_LEN-1)


(northwest) #5

dzięki :slight_smile: protestuję to, ale masz racje z tym dzieleniem :slight_smile: