[C++] Szyfr płot


(rafalski) #1

Witam! Mam problem przy zaimplementowaniu szyfra płotu. Przy krótszym tekscie i wysokości płotka 2 działa bez zarzutu. Potrzebuje płotka 5 i 11 znakowego wyrazu, może ktoś wie co robię nie tak?

#include 

#include 

#include 


using namespace std;


int main(int argc, char *argv[])

{

  std::string tekst= "CRYPTOGRAPHY"; //słowo niezakodowane

  string szyfr; //slowozakodowane

  int w=2; //wysokość płotka

  int index=0; 

  int dl=tekst.size(); 

  int pocz=0;

  for(int i=0; i
  {

      szyfr=szyfr+tekst[index];

      index=index+w;

      if (index>dl)

      {

             pocz++;

             index=pocz;

      }

  }

  std::cout << szyfr;


  system("PAUSE");

  return EXIT_SUCCESS;

}

(Tomek Matz) #2

Wcześniej nie spotkałem się z tym określeniem “szyfr płot”, więc nie wiem, czy dobrze rozumiem co się kryje pod tym terminem. Anyway sprawdź ten kod i zobacz, czy o to Ci chodzi:

#include 

#include 


using namespace std;


int main(int argc, char *argv[])

{

  string tekst = "CRYPTOGRAPHY"; // tekst niezakodowany

  string szyfr; // tekst zakodowany

  string* d = NULL; // deski(?) w płotku

  unsigned int w = 5; // wysokość płotka


  if (w < tekst.size())

    d = new string[w];

  else

  {

    d = new string[tekst.size()];

    w = tekst.size();

  }


  unsigned int j = 0;

  for(unsigned int i = 0; i < tekst.size(); i++)

  {

    d[j] += tekst[i];

    if (j == w - 1)

      j = 0;

    else

      j++;

  }


  for (unsigned int i = 0; i < w; i++)

    szyfr += d[i];

  cout << szyfr << endl;


  cin.get();

  return 0;

}

([alex]) #3

Tylko jedno:

if (index>=dl)


(Tomek Matz) #4

Faktycznie, nie zauważyłem tego. No to ale przekombinowałem ten swój kod :smiley: