[C++] Tablica dwuwymiarowa


(rafalski) #1

Witam!

Po prostu zgłupiałem. Co robię źle, że po wykonaniu tego kodu zwracana wartość to 1 a nie 0. Na dobrą sprawę cały wiersz tab[x][2] jest równy 1.

#include 

#include 

#include 

#include using namespace std;


int main(int argc, char *argv[])

{

  ifstream filein;

  int wymiar; 

  int tab[wymiar][wymiar];   filein.open("in.txt");

  if (filein.is_open())

  {

             filein >> wymiar;

             for (int i=0; i<=wymiar; i++)

               for (int j=0; j<=wymiar; j++)

               {

                 tab[i][j]=0; //wypełnienie tablicy zerami

               }             tab[4][2]=1;

             cout<

             cout<<"\n";

             filein.close();           

  }

  else

  cout<<"Blad otwarcia pliku wejsciowego\n\n";


  system("PAUSE");

  return EXIT_SUCCESS;

}

(system) #2

— EDIT ----

#include 

#include 

#include 

#include 

using namespace std;


const unsigned int r = 100;


  int main(int argc, char *argv[])

  {

    ifstream filein;

    int wymiar;

    int tab[r][r];    filein.open("in.h");

    if (filein.is_open())

    {

               filein >> wymiar;


               for (int i=0; i<=wymiar; i++){

                 for (int j=0; j<=wymiar; j++)

                 {

                  tab[i][j]=0; //wypełnienie tablicy zerami

                 }

               }


               cout << endl;     

               tab[4][2]=1;

               cout<
               cout<
               for (int i=0; i<=wymiar; i++){

                 for (int j=0; j<=wymiar; j++){

                   cout << tab[i][j];

                 }

                 cout << endl;

               } 

               cout<<"\n";

               filein.close();           

    }

    else

    cout<<"Blad otwarcia pliku wejsciowego\n\n";

    system("PAUSE");

    return EXIT_SUCCESS;

  }

Teraz, ok? :wink:

Zapomniałem, że zrobiłem to w Dev’ie :D. Teraz powinno być ok


(rafalski) #3

Po uruchomieniu Twojego kodu windows pokazuje “wystąpił problem z aplikacją”


(etam) #4

Co to jest?

int wymiar;

  int tab[wymiar][wymiar];

Zmień Dev-C++ na coś nowszego. Np. Code::Blocks Spróbuj tego:

#include 

#include 

#include 


using namespace std;


int main()

{

  ifstream filein;

  unsigned int wymiar;


  filein.open("in.txt");

  if (!filein.is_open()) {

    cout << "Blad otwarcia pliku wejsciowego" << endl;

    return 1;

  }


  filein >> wymiar;

  vector > tab(wymiar, vector(wymiar)); // zainicjuje wszystkie pola zerami


  tab[4][2] = 1;

  cout << tab[2][2] << endl;

  filein.close();


  cin.sync(); // system("PAUSE"); jest złe!

  cin.get();

  return 0;

}

[/code]

Jeszcze sprawdź zawartość pliku in.txt. Jeżeli na początku ma liczbę mniejszą od 5, to możesz mieć problemy.


(rafalski) #5

Problem w tym, że mam zadanie do wykonania z grafem, które trzeba zacząć od wygenerowania tablicy sąsiedztwa na podstawie pliku z z wierzchołkami incydentnymi:

6

2 4

1 3 4 5

2 4 5 6

1 2 3 5

2 3 4 6

3 5

Pierwsza linia opisuje ile wierzchołków ma graf. Kolejne linie odpowiadają za wierzchołki i ich są siadów. Tak więc np. wierzchołek 1 sąsiaduje z 2 i 4. Tablica sąsiedztwa powinna zostać wygenerowana w taki sposób: tab[linia z pliku][wierzchołek sąsiedni]=1

0000000

0010100

0101110

0010111

0111010

0011101

0001010

(etam) #6

Ty się skupiasz na algorytmie, a błędy masz na dużo niższym poziomie, na które chyba nie zwracasz uwagi.

Pozwól, że sam odpowiem na zadane wcześniej przeze mnie pytanie:

Co tu się dzieje? W trakcie wykonania programu alokowana jest w pamięci zmienna wymiar, której zawartość to jakieś śmieci, które się znajdowały tam wcześniej. Następnie jest alokowana tablica o śmieciowatych wymiarach. Dopiero gdzieś później wczytujesz wartość do zmiennej wymiar. Czy to ma sens? Nie. Gdybyś użył jakiegoś bardziej aktualnego Środowiska i kompilatora (Dev-C++ jest mocno przestarzałe), to byś dostał ostrzeżenia o niezainicjalizowanych zmiennych.

Innymi słowy to co musisz zrobić (i to np. jest w moim przykładzie), to najpierw wczytać wartość wymiar, potem zadeklarować tablicę (lub wektor wektorów, lub cokolwiek innego), a dopiero potem wczytywać informacje o wierzchołkach.