[C++] tablica wielowymiarowa


(Xonare) #1

Kod programu:

//Program sumujący wiersze tablicy wielowymiarowej.


#include 

#include 

using namespace std;


int main ()

{  

 const int rzm=5; 

 int A[rzm][rzm], B[rzm];

 int i,j;


 for (i=0; i
   for(j = 0; j
   		A[i][j]==rand()%9; for (i = 0; i
 {

   B[i]=0;

   for(j = 0; j
     B[i] = A[i][j] + B[i];

 } 


 cout << "elementy tablicy wielowymiarowej 5 X 5 \n";


 for (i = 0; i
 {

    for(j = 0; j
      cout << A[i][j] << " ";

    cout << endl;

 }      

 cout << "\n\n";

 cout << "suma wierszy tablicy wielowymiarowej 5 X 5 \n";


 for(i = 0; i
    cout << B[i]<< " ";


  cout << "\n\n";

  system("PAUSE");

  return 0; 

}

a wynik wygląda tak: 35n972r.jpg

Chodzi mi o losowe wypełnienie tablicy danymi (od 0 do 9) i zsumowanie wierszy tablicy. Nie wypełnia mi losowo, cały czas jest to samo i się całość wysypuje. W czym tkwi błąd ?


(Sawyer47) #2
A[i][j]==rand()%9;

== to porównanie, = to przypisanie


(Xonare) #3

Faktycznie małe niedopatrzenie. Teraz ładnie wypełnia tablicę ale dane są za każdym razem te same. Po za tym wszystko działa.

Wynik: 2zybj35.jpg


(Sawyer47) #4

http://www.cplusplus.com/reference/cstdlib/srand/


(Xonare) #5

Tworzę coś takiego:

Takie coś tworze i wywala błąd: [Error] ‘time’ was not declared in this scope


(ssn) #6

Wystarczy wkleić w google, albo przeczytać to co wyświetlił kompilator i masz odpowiedź.

‘time’ was not declared in this scope

“Time” nie jest zadeklarowany.

Trzeba coś zaincludować, co nam obsłuży czas.

Dopisz:

#include

na początku.


(Xonare) #7

Dzięki @ssn