C++ tablice losowe

Witam mam problem, muszę napisać taki program, a w ogóle kompletnie nie wiem jak się do tego zabrać =/

  1. Generowanie tablicy liczb losowych całkowitych. Argumentami wywołania tej funkcji powinny być:
  • tablica w której mają być umieszczone wygenerowane wartości

  • rozmiar tej tablicy

  1. Generowanie tablicy liczb losowych całkowitych z zadanego zakresu. Argumentami wywołania tej funkcji powinny być:
  • tablica w której mają być umieszczone wygenerowane wartości

  • rozmiar tej tablicy

  • wartości min i max generowanych wartości

  1. Obliczanie wartości średniej liczb w tablicy

  2. Obliczanie odchylenia standardowego liczb w tablicy

W funkcji main proszę zademonstrować działanie napisanych funkcji.

Zabrać się do tego trzeba od przeczytania byle jakiego kursu C++ wystarczy pierwszą parę stron.