C++ tablice losowe


(Merfolk) #1

Witam mam problem, muszę napisać taki program, a w ogóle kompletnie nie wiem jak się do tego zabrać =/

  1. Generowanie tablicy liczb losowych całkowitych. Argumentami wywołania tej funkcji powinny być:

  2. tablica w której mają być umieszczone wygenerowane wartości

  3. rozmiar tej tablicy

  4. Generowanie tablicy liczb losowych całkowitych z zadanego zakresu. Argumentami wywołania tej funkcji powinny być:

  5. tablica w której mają być umieszczone wygenerowane wartości

  6. rozmiar tej tablicy

  7. wartości min i max generowanych wartości

  8. Obliczanie wartości średniej liczb w tablicy

  9. Obliczanie odchylenia standardowego liczb w tablicy

W funkcji main proszę zademonstrować działanie napisanych funkcji.


([alex]) #2

Zabrać się do tego trzeba od przeczytania byle jakiego kursu C++ wystarczy pierwszą parę stron.