[C]Too few arguments for format

Czy treść błędu nie mówi CI nic? Przekazałeś mniej argumentów niż to by wynikało z formatu, np. funkcji printf (i zapewne o nią chodzi)