[C++] Tworzenie tablicy o n elementach, n podaje użytkownik


(Blahsyf) #1

Witam, mam taki problem:

Chcę działać na ciągu liczb podanych przez użytkownika.

Chciałem zadeklarować tablicę T[n], gdzie n wynosi tyle ile użytkownik poda podczas wykonywania programu. Ma to mniej więcej wyglądać tak, pytam użytkownika ile liczb chce wpisać, następnie wczytuję te liczby do tablicy i chcę sprawdzić, czy liczby te tworzą ciąg arytmetyczny lub geometryczny. Da się to zrobić zgodnie z moim pomysłem? Proszę o pomoc.


([alex]) #2
double *TD=new double[n];int *TI=new int[n];char *TC=new char[n]; [/code]

Ale nie musisz trzymać całego ciągu aby to sprawdzić.

Wystarczy trzymać poprzednią liczbę (jedną) oraz poprzednią różnicę oraz poprzedni iloraz.

(Blahsyf) #3

O dzięki za błyskawiczną odpowiedź, a mógłbyś troszkę komentarza do tego? Dopiero się uczę programować ; )


([alex]) #4

Jaki chcesz komentarz?

Dalej używasz normalnie jako tablice n-elementowe.