[C++] ukrywanie konsoli

Dlaczego nie moge ukryć w konsolidatorze okna konsoli ?? Jak dam to okno skacze po całym pulpicie.

Jak wpisze w kodzie to działa dobrze bez zastrzeżeń tylko konsola mignie za każdym uruchomieniem.

Wydaje się mi, że tego nie ominiesz, bo logicznie to musiałoby się wykonać coś przed uruchomieniem programu, żeby ukryć konsole, ewentualnie możesz zmienić rozmiar konsoli ;]. Zazwyczaj ukrywanie ogranicza się do :

#include 

#include 

#define _WIN32_WINNT 0x0500

#include 

using namespace std;


int main(){

  HWND hWnd = GetConsoleWindow();

  ShowWindow( hWnd, SW_HIDE );

  cout << "test" << endl;

  system("PAUSE");

  return EXIT_SUCCESS;

}

Co już za pewne wiesz

Pozdrawiam

a dlaczego w konsolidatorze (narzędzia->opcje kompilatora->nie twórz okna konsoli) dlaczego nie mogę ukryć ??

Dodane 22.03.2012 (Cz) 21:16

Już wiem przyczyną jest ten fragment kodu który czeka na uruchomienie procesu:

while ( true ) 

     { 

     int iResult = system((string("tasklist.exe | find ")+char(34)+string("mshta.exe")+char(34)).c_str());

     if (iResult <= 0) break;

     }

Czy istnie jakiś inny sposób aby program czekał dopuki nie zostanie uruchomiony proces ??

Nie jestem pewny, bo się tym nie zajmowałem, ale

Czy przypadkiem konsolidacja != uruchomienie programu?

Czy to nie jest po prostu jeden z kolejnych etapów kompilacji kodu źródłowego? Jak np linkowanie?