[C++] ukrywanie konsoli


(czesław111) #1

Dlaczego nie moge ukryć w konsolidatorze okna konsoli ?? Jak dam to okno skacze po całym pulpicie.

Jak wpisze w kodzie to działa dobrze bez zastrzeżeń tylko konsola mignie za każdym uruchomieniem.


(system) #2

Wydaje się mi, że tego nie ominiesz, bo logicznie to musiałoby się wykonać coś przed uruchomieniem programu, żeby ukryć konsole, ewentualnie możesz zmienić rozmiar konsoli ;]. Zazwyczaj ukrywanie ogranicza się do :

#include 

#include 

#define _WIN32_WINNT 0x0500

#include 

using namespace std;


int main(){

  HWND hWnd = GetConsoleWindow();

  ShowWindow( hWnd, SW_HIDE );

  cout << "test" << endl;

  system("PAUSE");

  return EXIT_SUCCESS;

}

Co już za pewne wiesz

Pozdrawiam


(czesław111) #3

a dlaczego w konsolidatorze (narzędzia->opcje kompilatora->nie twórz okna konsoli) dlaczego nie mogę ukryć ??

Dodane 22.03.2012 (Cz) 21:16

Już wiem przyczyną jest ten fragment kodu który czeka na uruchomienie procesu:

while ( true ) 

     { 

     int iResult = system((string("tasklist.exe | find ")+char(34)+string("mshta.exe")+char(34)).c_str());

     if (iResult <= 0) break;

     }

Czy istnie jakiś inny sposób aby program czekał dopuki nie zostanie uruchomiony proces ??


(Zulowski) #4

Nie jestem pewny, bo się tym nie zajmowałem, ale

Czy przypadkiem konsolidacja != uruchomienie programu?

Czy to nie jest po prostu jeden z kolejnych etapów kompilacji kodu źródłowego? Jak np linkowanie?