[c+]wczytanie nazwy pliku


(M8 R Ias0ym) #1

Jak zrobić żeby exe-k wczytał swoją nazwę do zmiennej ??


(Sawyer47) #2

Znajduje się ona w argv[0].


(M8 R Ias0ym) #3

już tak próbowałem...

#include 


using namespace std;


int main(int argc, char *argv[])

{


  cout<
  system("PAUSE");


}

pokazuje tylko ścieżkę dostępu.

Mam jeszcze jedno pytanie jak to zapisać do zmiennej char ??


(Jadeszko K) #4

A jaki problem ze ścieżki wyciągnąć nazwę?

#include 

#include 


using namespace std;


int main(int argc, char *argv[])

{

  string path(argv[0]);


  string name(path, path.rfind('\\')+1, path.size()-path.rfind('\\') );  cout<


  return 0;

}

(M8 R Ias0ym) #5

Chciał bym jeszcze wyciągnąć samą ścieżkę... Próbowałem w taki sposób lecz problem leży po sizeof(name) nie chce zliczyć ilości znaków w nazwie pliku, pokazuje 4 ??

int znak;

(Copycona) #6
znak=sizeof(name);[/code]

Operator sizeof to nie jest to, czego potrzebujesz.

http://pl.wikibooks.org/wiki/C/Operator ... tor_sizeof

[code=php]string name(path, path.rfind('\')+1, path.size()-path.rfind('\') );

Więc Ciebie interesuję metoda std::string length.

http://www.cplusplus.com/reference/stri ... ng/length/