[C++]Wczytywanie pliku tekstowego do tablicy

Witam,

piszę program który wczytuje dwa pliki tekstowe do programu. Napisałam funkcję readFile, której zadaniem jest otworzenie tych plików i zapisanie do stalych tablic. Jednak, pliki nie wczytują się.

Biblioteki z których korzystam to string.h, fstream oraz conio.h. Używam Visual Studio 2012. Windows7.

int readFile (char * t, char dane [][KOLUMNA]) //wczytuje plik

{


	fstream plik(t , ios::in | ios::out | ios::ate);

	plik.close();


	plik.open(t);


		if( plik.good() == true )

		{

			int suma_line = 0;

				while(!plik.eof())

				{

					plik.getline(dane[suma_line],KOLUMNA);

					++suma_line;		

				}

			return suma_line;

		} 

		else return -1;

}

Kod działa jeśli w linijce

plik.getline(dane[suma_line],KOLUMNA);

zamiast dane[suma_line] napiszę tablica[suma_line] bądź tablica2[suma_line] = to moje dwie const tablice. Jednak wtedy wczytuje się tylko jedna z nich (sprawdzam w drugiej funkcji która wyświetla obie tablice.

Nie wiem, jak poprawić ten kod, próbowałam już chyba wszystkiego :slight_smile:

Z góry dziękuje za pomoc.

int readFile (char *t, char dane [][KOLUMNA]) //wczytuje plik

{

  fstream plik;

  plik.open(t ,ios::in);


  if(plik.good())

  {

	  int suma_line = 0;

	  while(!plik.eof())

	  {

		  plik.getline(dane[suma_line],KOLUMNA);

		  ++suma_line;   

	  }


	  plik.close();

	  return suma_line;

  }

  else return -1;

}

Widzę, że lubicie masochizm.

Ansi C++

#include 

#include 

#include 

#include 


std::vector read_file(const char* filename)

{

  std::vector contents;

  std::ifstream file(filename);

  while (file) {

    std::string line_buffer;

    std::getline(file, line_buffer);

    contents.push_back(line_buffer);

  }

  return contents;

}


int main()

{

  const std::vector bla_txt = read_file("bla.txt");

  for (std::vector::const_iterator line = bla_txt.begin(); line != bla_txt.end(); ++line)

    std::cout << *line << std::endl;

  return 0;

}

C++11

#include 

#include 

#include 

#include 


std::vector read_file(const char* filename)

{

  std::vector contents;

  std::ifstream file(filename);

  while (file) {

    std::string line_buffer;

    std::getline(file, line_buffer);

    contents.push_back(std::move(line_buffer));

  }

  return contents;

}


int main()

{

  const auto bla_txt = read_file("bla.txt");

  for (const auto& line : bla_txt)

    std::cout << line << std::endl;

  return 0;

}

A nagłówki string.h i conio.h możesz wywalić.