[C#] WebBrowser - Kliknięcie w obiekt


(Dudix3) #1

Witam

Mam pytanko jak kliknąć w pierwszy taki odnośnik wyświetlany na stronie.

usuń[/code]

Wiem jak to zrobić jeśli obiekt ma id, ale wg. klasy nie mam pojęcia. Na stronie wyświetlanych jest kilka obiektów o takiej samej nazwie klasy, ale ja chcę użyć tylko pierwszego jaki się wyświetla.


(Tomek Matz) #2

Spróbuj tego:

HtmlElement result = (from link in webBrowser1.Document.Links.OfType()

            where link.GetAttribute("className").Equals("class name", StringComparison.OrdinalIgnoreCase)

            select link

            ).FirstOrDefault();


if (result != null)

  result.InvokeMember("Click");

Możesz także przyjrzeć się bibliotekom, które ułatwiają automatyzację czynności wykonywanych w przeglądarce, m.in. WatiN (http://watin.org/) jest taką biblioteką.


(Dudix3) #3

Działa, dzięki kolego. Masz ode mnie cyfrowe piwko!