C++ wielowątkowość niezależna od systemu


(Kamiljano) #1

poszukuję jakiegoś sprytnego sposobu, na tworzenie wątków najlepiej w jakiś podobny sposób do tego jak przy pomocy process.h, który by kompilował się dobrze na każdym systemie. Process.h niestety istnieje tylko w wersji windowsowej, a chciałbym to zrobić nieco bardziej uniwersalnie i jednocześnie uniknąć konieczności korzystania z bibliotek niestandardowych takich jak np. Qt, gdzie jest to wyjątkowo pokręcone.


(pebal) #2

Polecam bibliotekę ZThreads

http://zthread.sourceforge.net/download.html


(Kamiljano) #3

a nie ma jakiejś standardowej?


(Fiołek) #4

Nie, biblioteka standardowa C++ tego nie udostępnia, trzeba używać zewnętrznych.


(Sawyer47) #5

W bibliotece standardowej nie ma biblioteki wątków, będzie dopiero w C++0x. std::thread będzie w pewnym stopniu inspirowana Boost.Thread - http://www.boost.org/doc/libs/1_43_0/do … hread.html (ogólnie wiele nowości w C++0x była inspirowana właśnie zbiorem bibliotek Boost). Choć tak czy siak takie biblioteki to nakładki na mechanizmy wątków obecne w danym systemie, niezależnie czy używasz wątków z Boost, Qt czy GLib.