C# Windows Forms UserControl - lista składająca się z obiektów UserControl

(karton16) #1

Witam,
jak w C# windows forms zrobić listę składającą się z UserControl? Googluje i nic nie mogę znaleźć.
Dzięki za pomoc

(kowgli) #2

Użyj FlowLayout Panel. W ramach niego dodawaj kontrolki w taki sposób:

      flowLayoutPanel1.AutoScroll = true;

      for (int i = 0; i <= 100; i++)
      {
        TextBox tb = new TextBox();
        tb.Text = $"Hello tb {i}";
        flowLayoutPanel1.SetFlowBreak(tb, true);        
        flowLayoutPanel1.Controls.Add(tb);
      }

W twoim wypadku zamiast TextBox będzie twoja kontrolka.

1 Like
(karton16) #3

@kowgli Dziękuję za pomoc :slight_smile: