C:\WINDOWS\system32\drivers\beep.sys (Trojan.Patched)

Tak jak w tytule

C:\WINDOWS\system32\drivers\beep.sys (Trojan.Patched)

Strasznie muli komputer nie mogę skanować skanerami on Line dziwne zachowanie

Log z ComboFix

http://www.wklej.org/id/47355/

Log z hijackthis

http://www.wklej.org/id/47356/

Wykonaj skan Dr. Web CureIt

Oto skan z Dr. Web

http://wstaw.org/images/free/2009/02/02 … a43e5.jpeg

Prawoklik na Mój Komputer>>>>Właściwości>>Przywracanie systemu>> wyłącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach.

Wyłączyłem przywracanie sytemu a czy logi z ComboFix i hijackthis są czyste