[C++] WinForms - gdzie wstawić moją klasę


(Jim1961) #1

Mam zrobic programik we Forms'ach. W pliku Form1.h jest cały kod robiący okno, buttony itp.

namespace costam {

  using namespace System;

  ... // inne using namespace'y


  public ref class Form1 : public System::Windows::Forms::Form{

    //funkcje inicjujące elementy

    //funkcje wywoływane po zdarzeniach (dalej TYCH) np. po Click na jakiś button

  }

No i teraz pytanie; Gdzie wstawić moją własną klasę (z jakimiś tam zmiennymi i funkcjami), żeby była ona widoczna w TYCH funkcjach??

Z góry dzięki