[C++]WinSock problem z biblioteką?

Witam.

Chciałem zacząć naukę Winsock.

Znalazłem kurs, i we wstępie był kod, postanowiłem sprawdzić czy zadziała oto on:

#include 

#include 

int main()

{

  WSADATA wsaData; // jeśli to nie zadziała

  //WSAData wsaData; // użyj tego


  if( WSAStartup( MAKEWORD( 1, 1 ), & wsaData ) != 0 )

  {

    fprintf( stderr, "WSAStartup failed.\n" );

    exit( 1 );

  }

  //Tu dalsza część programu

  return 0;

}

Ale niestety wywala mi taki błąd:

[Linker error] C:\Users\Kamil\AppData\Local\Temp\ccCOM1TN.o:aa.cpp:(.text+0x2b): undefined reference to `WSAStartup@8' 

  collect2: ld returned 1 exit status

Teoretycznie mam wgrane biblioteki.

Z góry Dzięki :smiley:

Powinieneś zlinkować winsock.lib lub libwinsock.a (w zależności od środowiska, na gcc raczej libwinsock.a).

PS. wersja 1.1 jest kapkę przestarzała, lepiej używać co namniej wersji 2.0 (winsock2.h, ws2_32.lib/libws2_32.a). Podstawy takie same, kilka bardziej zaawansowanych rzeczy trochę uproszczone. Najnowsza wersja to 2.2.

Działa :smiley:

Dzięki Wielki :slight_smile: