[c++] Wlasna klasa i prywatny vektor i stos


(Sebastianp88) #1

Witam wszystkich

chciałem się spytać w jaki sposb moge zdefiniować w sekcjiprivate własny stos przy pomocy konstruktora? Próbowałem zrobić to w niniejszy sposób:

private:

   stack stos

ale jest to nie prawidłowe podejscie. Jak rozwiązać ten dylemat. Jak zdefiniuje na stałe w seksji private stack> stos wówczas wszystko jest ok, a jak uczynić to dynamicznie za pomocą konstruktora?


(etam) #2

C++ jest językiem o statycznym typowaniu. To znaczy, że typ zmiennej musi być znany podczas kompilacji, później (znaczy w trakcie wykonywania programu) nie można zmienić typu zmiennej.

Co do konstruktora i do czego służy: http://cplusplus.com/doc/tutorial/classes/ (rozdział "Constructors and destructors")

To co (wydaje mi się) może być rozwiązaniem twojego problemu, to szablony (http://cplusplus.com/doc/tutorial/templates/)

#include 

#include 

#include 


template

class Bla {

private:

  std::stack > stos;


public:

  Bla() : stos() {}

  void push(const T& t) {stos.push(t);}

  T& top() {return stos.top();}

};int main() {

  Bla bla_int;

  bla_int.push(5);

  std::cout << bla_int.top() << std::endl;


  Bla bla_float;

  bla_float.push(3.7f);

  std::cout << bla_float.top() << std::endl;

  return 0;

}