[C++] WMP i Pasjans uruchamiany programem w W. Form

Witam,

Chcę zrobić mały program w Windows Form, który będzie uruchamiał podstawowe narzędzia systemu. Wszystko było ok do czasu, gdy wziąłem się za WMP i Pasjans. Nie wiem, co tam wpisać. Te 2 aplikacje nie są standardowo w C:\Windows\System32, ale gdzieś indziej. Gdy wpiszę np. dla WMP C:\Pliki Programów (x86) to będzie działało na 64-bitowych systemach, a 32?

O to mój kod:

#pragma once


namespace Skrót {


	using namespace System;

	using namespace System::ComponentModel;

	using namespace System::Collections;

	using namespace System::Windows::Forms;

	using namespace System::Data;

	using namespace System::Drawing;

	using namespace System::Diagnostics;


	/// 

	/// Summary for Form1

	/// 

	public ref class Form1 : public System::Windows::Forms::Form

	{

	public:

		Form1(void)

		{

			InitializeComponent();

			//

			//TODO: Add the constructor code here

			//

		}


	protected:

		/// 

		/// Clean up any resources being used.

		/// 

		~Form1()

		{

			if (components)

			{

				delete components;

			}

		}

	private: System::Windows::Forms::Button^ button1;

	protected: 

	private: System::Windows::Forms::Button^ button2;

	private: System::Windows::Forms::Button^ button3;

	private: System::Windows::Forms::Button^ button4;

	private: System::Windows::Forms::Button^ button5;

	private: System::Windows::Forms::Button^ button6;

	private: System::Windows::Forms::Button^ button7;

	private: System::Windows::Forms::Button^ button8;

	private: System::Windows::Forms::Button^ button9;

	private: System::Windows::Forms::Button^ button10;

	private: System::Windows::Forms::Button^ button11;

	private: System::Windows::Forms::Button^ button12;

	private: System::Windows::Forms::Button^ button13;

	private: System::Windows::Forms::Button^ button14;

	private: System::Windows::Forms::Button^ button15;

	private: System::Windows::Forms::Button^ button16;

	private: System::Windows::Forms::Label^ label1;


	private:

		/// 

		/// Required designer variable.

		/// 

		System::ComponentModel::Container ^components;


#pragma region Windows Form Designer generated code

		/// 

		/// Required method for Designer support - do not modify

		/// the contents of this method with the code editor.

		/// 

		void InitializeComponent(void)

		{

			this->button1 = (gcnew System::Windows::Forms::Button());

			this->button2 = (gcnew System::Windows::Forms::Button());

			this->button3 = (gcnew System::Windows::Forms::Button());

			this->button4 = (gcnew System::Windows::Forms::Button());

			this->button5 = (gcnew System::Windows::Forms::Button());

			this->button6 = (gcnew System::Windows::Forms::Button());

			this->button7 = (gcnew System::Windows::Forms::Button());

			this->button8 = (gcnew System::Windows::Forms::Button());

			this->button9 = (gcnew System::Windows::Forms::Button());

			this->button10 = (gcnew System::Windows::Forms::Button());

			this->button11 = (gcnew System::Windows::Forms::Button());

			this->button12 = (gcnew System::Windows::Forms::Button());

			this->button13 = (gcnew System::Windows::Forms::Button());

			this->button14 = (gcnew System::Windows::Forms::Button());

			this->button15 = (gcnew System::Windows::Forms::Button());

			this->button16 = (gcnew System::Windows::Forms::Button());

			this->label1 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());

			this->SuspendLayout();

			// 

			// button1

			// 

			this->button1->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans Serif", 6.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular, System::Drawing::GraphicsUnit::Point, 

				static_cast(238)));

			this->button1->ForeColor = System::Drawing::Color::Red;

			this->button1->Location = System::Drawing::Point(12, 32);

			this->button1->Name = L"button1";

			this->button1->Size = System::Drawing::Size(105, 23);

			this->button1->TabIndex = 0;

			this->button1->Text = L"Podłączenie pulpitu zdalnego";

			this->button1->UseVisualStyleBackColor = true;

			this->button1->Click += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::button1_Click);

			// 

			// button2

			// 

			this->button2->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans Serif", 6.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular, System::Drawing::GraphicsUnit::Point, 

				static_cast(238)));

			this->button2->ForeColor = System::Drawing::Color::Red;

			this->button2->Location = System::Drawing::Point(132, 32);

			this->button2->Name = L"button2";

			this->button2->Size = System::Drawing::Size(105, 23);

			this->button2->TabIndex = 1;

			this->button2->Text = L"Kalkulator";

			this->button2->UseVisualStyleBackColor = true;

			this->button2->Click += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::button2_Click);

			// 

			// button3

			// 

			this->button3->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans Serif", 6.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular, System::Drawing::GraphicsUnit::Point, 

				static_cast(238)));

			this->button3->ForeColor = System::Drawing::Color::Red;

			this->button3->Location = System::Drawing::Point(254, 32);

			this->button3->Name = L"button3";

			this->button3->Size = System::Drawing::Size(105, 23);

			this->button3->TabIndex = 2;

			this->button3->Text = L"Notatnik";

			this->button3->UseVisualStyleBackColor = true;

			this->button3->Click += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::button3_Click);

			// 

			// button4

			// 

			this->button4->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans Serif", 6.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular, System::Drawing::GraphicsUnit::Point, 

				static_cast(238)));

			this->button4->ForeColor = System::Drawing::Color::Red;

			this->button4->Location = System::Drawing::Point(375, 32);

			this->button4->Name = L"button4";

			this->button4->Size = System::Drawing::Size(105, 23);

			this->button4->TabIndex = 3;

			this->button4->Text = L"Paint";

			this->button4->UseVisualStyleBackColor = true;

			this->button4->Click += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::button4_Click);

			// 

			// button5

			// 

			this->button5->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans Serif", 6.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular, System::Drawing::GraphicsUnit::Point, 

				static_cast(238)));

			this->button5->ForeColor = System::Drawing::Color::RoyalBlue;

			this->button5->Location = System::Drawing::Point(375, 61);

			this->button5->Name = L"button5";

			this->button5->Size = System::Drawing::Size(105, 23);

			this->button5->TabIndex = 7;

			this->button5->Text = L"Pasjans";

			this->button5->UseVisualStyleBackColor = true;

			this->button5->Click += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::button5_Click);

			// 

			// button6

			// 

			this->button6->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans Serif", 6.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular, System::Drawing::GraphicsUnit::Point, 

				static_cast(238)));

			this->button6->ForeColor = System::Drawing::Color::Red;

			this->button6->Location = System::Drawing::Point(254, 61);

			this->button6->Name = L"button6";

			this->button6->Size = System::Drawing::Size(105, 23);

			this->button6->TabIndex = 6;

			this->button6->Text = L"Narzędzie Wycinanie";

			this->button6->UseVisualStyleBackColor = true;

			this->button6->Click += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::button6_Click);

			// 

			// button7

			// 

			this->button7->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans Serif", 6.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular, System::Drawing::GraphicsUnit::Point, 

				static_cast(238)));

			this->button7->ForeColor = System::Drawing::Color::Red;

			this->button7->Location = System::Drawing::Point(132, 61);

			this->button7->Name = L"button7";

			this->button7->Size = System::Drawing::Size(105, 23);

			this->button7->TabIndex = 5;

			this->button7->Text = L"WordPad";

			this->button7->UseVisualStyleBackColor = true;

			this->button7->Click += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::button7_Click);

			// 

			// button8

			// 

			this->button8->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans Serif", 6.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular, System::Drawing::GraphicsUnit::Point, 

				static_cast(238)));

			this->button8->ForeColor = System::Drawing::Color::Red;

			this->button8->Location = System::Drawing::Point(12, 61);

			this->button8->Name = L"button8";

			this->button8->Size = System::Drawing::Size(105, 23);

			this->button8->TabIndex = 4;

			this->button8->Text = L"Wiersz poleceń";

			this->button8->UseVisualStyleBackColor = true;

			this->button8->Click += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::button8_Click);

			// 

			// button9

			// 

			this->button9->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans Serif", 6.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular, System::Drawing::GraphicsUnit::Point, 

				static_cast(238)));

			this->button9->ForeColor = System::Drawing::Color::ForestGreen;

			this->button9->Location = System::Drawing::Point(375, 90);

			this->button9->Name = L"button9";

			this->button9->Size = System::Drawing::Size(105, 23);

			this->button9->TabIndex = 11;

			this->button9->Text = L"Dxdiag";

			this->button9->UseVisualStyleBackColor = true;

			// 

			// button10

			// 

			this->button10->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans Serif", 6.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular, System::Drawing::GraphicsUnit::Point, 

				static_cast(238)));

			this->button10->ForeColor = System::Drawing::Color::ForestGreen;

			this->button10->Location = System::Drawing::Point(254, 90);

			this->button10->Name = L"button10";

			this->button10->Size = System::Drawing::Size(105, 23);

			this->button10->TabIndex = 10;

			this->button10->Text = L"Edytor rejestru";

			this->button10->UseVisualStyleBackColor = true;

			// 

			// button11

			// 

			this->button11->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans Serif", 6.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular, System::Drawing::GraphicsUnit::Point, 

				static_cast(238)));

			this->button11->ForeColor = System::Drawing::Color::RoyalBlue;

			this->button11->Location = System::Drawing::Point(132, 90);

			this->button11->Name = L"button11";

			this->button11->Size = System::Drawing::Size(105, 23);

			this->button11->TabIndex = 9;

			this->button11->Text = L"Pasjans - pająk";

			this->button11->UseVisualStyleBackColor = true;

			// 

			// button12

			// 

			this->button12->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans Serif", 6.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular, System::Drawing::GraphicsUnit::Point, 

				static_cast(238)));

			this->button12->ForeColor = System::Drawing::Color::RoyalBlue;

			this->button12->Location = System::Drawing::Point(12, 90);

			this->button12->Name = L"button12";

			this->button12->Size = System::Drawing::Size(105, 23);

			this->button12->TabIndex = 8;

			this->button12->Text = L"Saper";

			this->button12->UseVisualStyleBackColor = true;

			// 

			// button13

			// 

			this->button13->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans Serif", 6.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular, System::Drawing::GraphicsUnit::Point, 

				static_cast(238)));

			this->button13->ForeColor = System::Drawing::Color::Orange;

			this->button13->Location = System::Drawing::Point(375, 119);

			this->button13->Name = L"button13";

			this->button13->Size = System::Drawing::Size(105, 23);

			this->button13->TabIndex = 15;

			this->button13->Text = L"Program Lupa";

			this->button13->UseVisualStyleBackColor = true;

			this->button13->Click += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::button13_Click);

			// 

			// button14

			// 

			this->button14->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans Serif", 6.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular, System::Drawing::GraphicsUnit::Point, 

				static_cast(238)));

			this->button14->ForeColor = System::Drawing::Color::BlueViolet;

			this->button14->Location = System::Drawing::Point(254, 119);

			this->button14->Name = L"button14";

			this->button14->Size = System::Drawing::Size(105, 23);

			this->button14->TabIndex = 14;

			this->button14->Text = L"Mikser głośności";

			this->button14->UseVisualStyleBackColor = true;

			this->button14->Click += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::button14_Click);

			// 

			// button15

			// 

			this->button15->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans Serif", 6.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular, System::Drawing::GraphicsUnit::Point, 

				static_cast(238)));

			this->button15->ForeColor = System::Drawing::Color::BlueViolet;

			this->button15->Location = System::Drawing::Point(132, 119);

			this->button15->Name = L"button15";

			this->button15->Size = System::Drawing::Size(105, 23);

			this->button15->TabIndex = 13;

			this->button15->Text = L"Media Player";

			this->button15->UseVisualStyleBackColor = true;

			this->button15->Click += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::button15_Click);

			// 

			// button16

			// 

			this->button16->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans Serif", 6.75F, System::Drawing::FontStyle::Regular, System::Drawing::GraphicsUnit::Point, 

				static_cast(238)));

			this->button16->ForeColor = System::Drawing::Color::BlueViolet;

			this->button16->Location = System::Drawing::Point(12, 119);

			this->button16->Name = L"button16";

			this->button16->Size = System::Drawing::Size(105, 23);

			this->button16->TabIndex = 12;

			this->button16->Text = L"Rejestrator dźwięku";

			this->button16->UseVisualStyleBackColor = true;

			// 

			// label1

			// 

			this->label1->AutoSize = true;

			this->label1->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans Serif", 8.25F, System::Drawing::FontStyle::Bold, System::Drawing::GraphicsUnit::Point, 

				static_cast(238)));

			this->label1->Location = System::Drawing::Point(129, 9);

			this->label1->Name = L"label1";

			this->label1->Size = System::Drawing::Size(239, 13);

			this->label1->TabIndex = 16;

			this->label1->Text = L"Wybierz program, jaki chcesz uruchomić.";

			// 

			// Form1

			// 

			this->AutoScaleDimensions = System::Drawing::SizeF(6, 13);

			this->AutoScaleMode = System::Windows::Forms::AutoScaleMode::Font;

			this->ClientSize = System::Drawing::Size(493, 158);

			this->Controls->Add(this->label1);

			this->Controls->Add(this->button13);

			this->Controls->Add(this->button14);

			this->Controls->Add(this->button15);

			this->Controls->Add(this->button16);

			this->Controls->Add(this->button9);

			this->Controls->Add(this->button10);

			this->Controls->Add(this->button11);

			this->Controls->Add(this->button12);

			this->Controls->Add(this->button5);

			this->Controls->Add(this->button6);

			this->Controls->Add(this->button7);

			this->Controls->Add(this->button8);

			this->Controls->Add(this->button4);

			this->Controls->Add(this->button3);

			this->Controls->Add(this->button2);

			this->Controls->Add(this->button1);

			this->Name = L"Form1";

			this->Text = L"Skrót do podstawowych programów systemu Windows";

			this->ResumeLayout(false);

			this->PerformLayout();


		}

#pragma endregion

	private: System::Void button1_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {

				 Process::Start("C:\\Windows\\System32\\mstsc.exe");

				 //system("C:\\Windows\\System32\\mstsc.exe");

			 }

private: System::Void button2_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {

			 Process::Start("C:\\Windows\\System32\\calc.exe");

		 }

private: System::Void button3_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {

			 Process::Start("C:\\Windows\\System32\\notepad.exe");

		 }

private: System::Void button4_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {

			 Process::Start("C:\\Windows\\System32\\mspaint.exe");

		 }

private: System::Void button8_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {

			 Process::Start("C:\\Windows\\System32\\cmd.exe");

		 }

private: System::Void button7_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {

			 Process::Start("C:\\Windows\\System32\\write.exe");

		 }

private: System::Void button6_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {

			 Process::Start("C:\\Windows\\System32\\SnippingTool.exe");

		 }

private: System::Void button5_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {

			 Process::Start("C:\\Windows\\System32\\Solitaire.exe"); //nie działa

		 }

private: System::Void button14_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {

			 Process::Start("C:\\Windows\\System32\\sndvol.exe");

		 }

private: System::Void button13_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {

			 Process::Start("C:\\Windows\\System32\\magnify.exe");

		 }

private: System::Void button15_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {

			 Process::Start("C:\\Windows\\System32\\.exe"); //???

		 }

};

}

HELP! Jest jakiś uniwersalny sposób dla WMP i gdzie jest Pasjans?

@EDIT:

Jeszcze jedna prośba. To jest taki demo-program. Zamierzam jeszcze dziś wieczorem zabrać się za rozszerzoną wersję - więcej kontrolek z programami. Czy moglibyście mi wypisać wszystkie narzędzia systemowe i te jakieś akcesoria (np. paint)? Nie mogę nigdzie znaleźć w sieci listy wszystkich podstawowych, windowsowych programów.

Myślę, że najłatwiej te narzędzia można uruchomić za pomocą skrótów z menu start (np. z C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories)

Hehe, mi takiego czegoś nie potrzeba. Ja bym sobie wpisał to w Menu Start albo zrobił skróty na pulpicie…

To na celujący z informatyki. Takie głupotki, ale daje :slight_smile: My się uczymy aktualnie uczymy o folderach, więc taki program w porównaniu z tym to jest jakieś cudo.

No cóż… Jak nie ma innego rozwiązania to zrobię tylko do tych narzędzi, które są w System32 albo zrobię jakiś inny programik np. na migający tekst.

Mój post to była raczej podpowiedź gdzie szukać tych programów - po prostu sprawdź gdzie prowadzą te skróty z menu start :slight_smile:

Tam właśnie nie było Pasjansa i WMP :frowning:

Dodane 07.09.2013 (So) 19:58

Hmmm… O 1 katalog wyżej jest Pasjans (skrót). Prowadzi do katalogu “Gry”. Te “Gry” to chyba nowość w Windows 7, a program ma działać na XP lub Viście…

Dodane 07.09.2013 (So) 20:09

A da się uruchamiać programem skrót programu? *.lnk

To by może działało…

C:\Program Files\Microsoft Games \Solitaire - to Pasjans :wink:

Jest :smiley:

A taka sama lokalizacja jest w XP i Viście?

W Viście na pewno w XP z tego co pamiętam też.

Pamięć jest zawodna. :slight_smile:

W XP pasjans jest w katalogu system32/sol.exe

:frowning:

I co teraz? To musi działać także na XP-eku…

A jest taka możliwość, że jak nie znajdzie w System32 to szuka w Microsoft Games? Oczywiście bez komunikatów, że nie znalazło programu.

Jeżeli plik jest w katalogu systemowym, to nie trzeba podawać ścieżki do pliku bo Windows sam go sobie znajdzie, czyli wystarczy podać tylko nazwę pliku do uruchomienia np. sol.exe.

mshearts.exe

mspaint.exe

regedt32.exe (dostęp do rejestru)

spider.exe

sysedit.exe (edytor konfiguracji systemu)

taskmgr.exe (menadżer zadań)

winmine.exe

winhlp32.exe (pomoc)

sndrec32.exe (rejestrator dźwięku)

sndvol32.exe (regulacja odtwarzania)

i jeszcze trochę innych.

OK, ale to jest dla XP, a jak zrobić uniwersalne rozwiązanie?

To musi działać na XP/Vista/7 , bo nie wiem, na którym komputerze z jakim systemem będę “prezentował” ten program.

Jest taka funkcja PathFileExists sprawdzająca czy dany plik istnieje w danym katalogu. Jeśli tak to uruchamiamy go, a jeśli nie to szukamy w innym katalogu, aż do skutku. :slight_smile:

http://msdn.microsoft.com/en-us/library … 85%29.aspx

O wyszukiwaniu plików przy pomocy funkcji FindFirstFile masz też tutaj opisane:

http://kurs-c-plus-plus.cba.pl/?page_id=321

Warto też pamiętać, że Windows nie koniecznie musi być zainstalowany na dysku C:

Gdzie zainstalowany jest Windows odczyta np. funkcja: GetWindowDirectory

http://cpp0x.pl/dokumentacja/WinAPI/Get … ctory/1181

Dodane 17.09.2013 (Wt) 17:45

Ponieważ program jest krótki więc spróbowałem coś takiego napisać, ale w C# i tu ciekawostka która mnie zaskoczyła. Programik uruchamia wszystkie programy do których są podane linki pod systemem XP i Windows 8, a pod Windows 7 nie jest w stanie uruchomić czterech programów pomimo tego, że linki są poprawne i pliki istnieją. Sprawdzałem nawet w innym języku i to samo, pliki nie są widoczne w systemie. Ciekawi mnie czy to tylko u mnie tak jest czy u każdego kto ma Windows 7. Jednym z tych plików który nie da się uruchomić jest plik pod klawiszem o nazwie notatka. Gdyby ktoś zechciał mnie poinformować jak to jest na innych kompach byłbym wdzięczny. :slight_smile:

Link do pliku: filwin