[C# wpf] backgroundworker + progressbar


(klemensior15) #1

Chcę umieścić pobieranie kodu strony w osobnym wątku, dodatkowo chcę aktualizować pasek postępu.

Kod strony pobieram w taki sposób

HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(url);

        request.Method = "GET";

        HttpWebResponse response = (HttpWebResponse)request.GetResponse();

        string source = string.Empty;

        StreamReader sr = new StreamReader(response.GetResponseStream(), Encoding.UTF8);

        source = sr.ReadToEnd();

        sr.Close();

        Int64 iSize = response.ContentLength;

        response.Close();

Problem w tym, że nie wiem jak sprawdzać ile się już pobrało, a ile zostało by na tej podstawie zmieniać pasek postępu.

Będę wdzięczny za podpowiedzi, ew. poprawki kodu.

Pozdrawiam