[C#] WPF. Dodawanie węzła do drzewa, pobieranie indeksu


(marroz28) #1

Witam,

W programie który wczytuje plik .xml i wyświetla go w kontrolce treeview chciałbym dodać przyciski, które dodają węzły (parent, child) dla wskazanego węzła w drzewie. Niestety nie do końca wiem jak to jest z tymi indeksami węzłów i mój przycisk jest tylko w stanie dodać węzeł na końcu drzewa.

private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      int selectedNodeIndex = -1;
      var selected =tv.SelectedItem as TreeViewItem;
      int index = 0;
      foreach (var _item in tv.Items)
      {
        if (_item == tv.SelectedItem)
        {
          selectedNodeIndex = index;
          break;
        }
        else
        {
          
        }
        index++;
      }        
        TreeViewItem newChild = new TreeViewItem();
        newChild.Header = textBox1.Text;
        foreach (var item in tv.Items)
        {
          _items.Add(item);
        }
        _items.Add(newChild);
        tv.ItemsSource = _items;

Może ktoś podać jakieś wskazówki jak "ugryźć" ten temat? Generalnie chodzi o to żebym po wybraniu węzła w treeview mógł dodać do niego węzeł o poziom niżej lub na tym samym poziomie.