[c#]WSACancelBlockingCall


(klemensior15) #1

Próbuję napisać wielowątkowy komunikator. W zamierzeniu serwer ma pośredniczyć w wymianie danych pomiędzy klientami, ale nie o tym.

Słuchanie odbywa się w osobnym wątku, klient łączy się i w osobnym wątku serwer czyta wiadomości.

To jest metoda odpowiedzialna za słuchanie wiadomości od klienta.

private void HandleClientComm(object client)

    {

 string messageReceived = null;

      byte[] bytesFrom = new byte[4096];

      int bytesRead;

      NetworkStream clientStream = null;


      using (TcpClient tcpClient = (TcpClient)client)

      {

        clientStream = tcpClient.GetStream();


        while (true)

        {

          bytesRead = 0;


          try

          {

            //blocks until a client sends a message

            bytesRead = clientStream.Read(bytesFrom, 0, 4095);
          }

          catch (Exception ex)

          {

            //a socket error has occured

            System.Windows.MessageBox.Show("Blad z odbierania wiad " + ex.Message);


            break;

          }


          if (bytesRead == 0)

          {

            //the client has disconnected from the server

            break;

          }


          //message has successfully been received


          messageReceived = ASCIIEncoding.ASCII.GetString(bytesFrom);

          if (messageReceived.StartsWith("\\name"))

          {

            string pseudo = messageReceived.Substring(6);

            activeUsers.Add(new User(pseudo, tcpClient));

          }

          else if (messageReceived.StartsWith("\\connect"))

          {

            //tutaj bedzie komunikacja z inna wiaruchna

          }

          else

          {

            string podlacz = string.Join(" ", new string[] { "Połączyłem sobie ", "testowego" });

            messageReceived += "\n";

            Log += podlacz;

            Log += messageReceived;          }

        }

      }

          //tcpClient.Close();

    }

Jednak dostaję wyjątek w messagebox’ie

Jak mogę to naprawić?

Będę wdzięczny za wszelkie informacje.

Dziękuję i pozdrawiam.