[C++] Wskaźnik na obiekt jako parametr funkcji


(Marcinch7) #1

Hej, myślę i myślę, i ciągle nie mogę dojść do tego jak zrobić wskaźnik na obiekt jako parametr funkcji...

Przykładowy kod:

void funkcja(moj_obiekt **ob)

{

ob->cokolwiek();

}


int main()

{

moj_obiekt *lol=new moj_obiekt(123456);

funkcja(&moj_obiekt);

return 0;

}

(Fiołek) #2

Masz wskaźnik na wskaźnik na obiekt - jedna gwiazdka wystarczy. Do tego "przekazujesz" do funkcji typ, nie sam wskaźnik.

void funkcja(moj_obiekt *ob)

(Marcinch7) #3

A jak zrobić wskaźnik na listę STL? Bo z obiektami już sobie poradziłem, dzięki :slight_smile:


(Quentin) #4

To zależy czy chcesz funkcję szablonową czy zwykłą.

template <typename T>void fun_szablonowa(listT* wskaznik)

(Marcinch7) #5

Zwykłą.


(Fiołek) #6

Lista STL to też zwykła klasa(tylko, że szablonowa), nie ma jakichś wyjątków co do niej.