[C++] Wskaźniki na funkcję


(Krzychu224) #1

Mam klasę w której potrzebuje stworzyć wskaźnik na funkcję w innej klasie. Mam problem z tym jak stworzyć konstruktor, żeby to poprawnie działało.

W tej klasie chce mieć wskaźnik na funkcję z innej klasy:

class MenuG

{

public:


	std::string nazwa;

	void (*fun)(MenuG *menu);	MenuG(void);

	MenuG(std::string jakie_pole);

	MenuG(std::string jakie_pole, void (next)(MenuG *menu));

	~MenuG(void);


};

Tutaj jest jeden z konstruktorów tej klasy:

MenuG::MenuG(std::string jakie_pole, void (next)(MenuG *menu))

{


	nazwa=jakie_pole;

	fun= *next;


}

A tutaj próba stworzenia przykładowego obiektu tej klasy:

MenuG KMenu = ("Lata", Admin.ShowMenu(PoziomMenu) );

Admin jest obiektem innej klasy.

Słowo wyjaśnienia co do programu, może będzie pomocne.

Mam klasę MenuG, obiekty tej klasy mają służyć za zapis poszczególnych menu, mam również klasę FunkcjeObslugi i w tej klasie mam m.in. funkcję odpowiadającą za wyświetlanie dla użytkownika tego co znajduje się w obiektach klasy MenuG. Obiekt Admin jest obiektem klasy FunkcjeObslugi i chce żebym w klasie MenuG mógł przechowywać wskaźniki na funkcje, które będą wskazywały na poszczególne funkcje klasy FunkcjeOblugi lub klasy Ustawienia, zależnie od potrzeb.

Czy ktoś może pomóc mi to rozwikłać?


(Linux_to_syf^^) #2

Prosty przykład jak przekazać wskaźnik do funkcji składowej:

#include 


using namespace std;


class A{

 public:

  int f() const{

   return 1337;

  }

};


class B{

 public:

  B(const A &a, int (A::*ptr)() const){

   cout<<(a.*ptr)()<
  }

};


int main(int argc, char *argv[]){

 A a;

 B b(a, &A::f);

 return 0;

}

Dlaczego tak? Bo wskaźnik do funkcji innej niż statyczna jest bezużyteczny bez obiektu. Ale prawie nigdy nie ma potrzeby uciekania się do tak dzikich zachowań ;).


(etam) #3

Jeżeli możesz korzystać z c++11:

http://en.cppreference.com/w/cpp/utilit … ator%28%29

http://en.cppreference.com/w/cpp/utilit … ional/bind

Jeżeli nie możesz korzystać z c++11, ale możesz z boost:

http://www.boost.org/doc/libs/1_49_0/do … ction.html

http://www.boost.org/doc/libs/1_49_0/li … /bind.html

Jeżeli żadne z powyższych, to pozostaje to co napisał Linux_to_syf^^