[C++]Wstawianie linku


(Marcin L339) #1

Mam pytanie. Jak wstawić link w C++? Mam wszystko, bo korzystam z takiego jakby graficznego edytora, ale nie wiem jak wstawić, że jak się kliknie na ten link to przeniesie na jakąś stronę.


(Sawyer47) #2

Rozwiń. C++ samo w sobie nie zawiera żadnych bibliotek graficznych ani do obsługi sieci, więc pytanie "Jak wstawić link w C++" brzmi co najmniej dziwnie.


([alex]) #3

... nie mówiąc już o tym że to zupełnie inaczej się załatwia (systemowo) pod windows i pod unix, no chyba że się zastosuje jakaś bibliotekę wieloplatformową (w każdej z których jest na to inny zapis).


(Marcin L339) #4
this->linkLabel1->AutoSize = true;

			this->linkLabel1->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"Microsoft Sans Serif", 20, System::Drawing::FontStyle::Regular, System::Drawing::GraphicsUnit::Point, 

				static_cast(238)));

			this->linkLabel1->LinkColor = System::Drawing::Color::Firebrick;

			this->linkLabel1->Location = System::Drawing::Point(225, 66);

			this->linkLabel1->Name = L"linkLabel1";

			this->linkLabel1->Size = System::Drawing::Size(120, 31);

			this->linkLabel1->TabIndex = 6;

			this->linkLabel1->TabStop = true;

			this->linkLabel1->Text = L"Sprawdź";

			this->linkLabel1->LinkClicked += gcnew System::Windows::Forms::LinkLabelLinkClickedEventHandler(this, &Form1::linkLabel1_LinkClicked);

Mam coś takiego. Jak do tego napisu wstawić odnośnik, coś jak w HTML . Nie znam się na programowaniu, chce tylko ten link wstawić.


([alex]) #5

http://msdn.microsoft.com/en-us/library ... avior.aspx