[C++] wypisanie co drugiej liczby z podanego zakresu


(Tomaszu00) #1

Witam,

mam napisać program, który wyświetli co drugą liczbę z zadanego zakresu.

Mój kod wygląda tak:

#include 


using namespace std;


int main()

{

  int a, b;

  cout<<"Podaj zakres liczb od"<
  cin>>a;

  cout<<"do"<
  cin>>b;

  for (int a; a
    {

     cout << a << endl;

    }

  return 0;

}

[/code]

Niestety nie działa, program pobiera liczby od do i kończy działania. Gdy usnę pobierania liczba, a w pętli "a" przypiszę 0 a zamiast "b" podam 10 to wykonuje się poprawnie.


(Quentin) #2

Kończy działanie, bo w pętli do 'a' zostają przypisane śmieci, które są zazwyczaj większe od 'b' i warunek nie jest nigdy spełniony. Zrób coś takiego:

for( ; a<b ; a+=2) [/code]

(Tomaszu00) #3

po poprawieniu kodu przy podaniu zakresu 1-30 wypisywane jest 31 w nieskończoność


(=VND=) #4
for (a; a<b; a+=2) [/code]

a lepiej

[code=php]for (a; a<=b; a+=2)  

ostatnia liczba też będzie wyświetlona.


(Grzech U007) #5
#include 

using namespace std;


int main()

{

  int a, b;

  cout<<"Podaj zakres liczb od"<
  cin>>a;

  cout<<"do"<
  cin>>b;

  for(int i = a; i < b; i++)

  {

     cout<<++i<
  }

  system("pause");

  return 0;

}

(Tomaszu00) #6

dzięki za pomoc, wystarczyło zrobić "a<=b"