[C] Wyrażenie if, gdy zmienna nie jest liczbą


(Mbocian 94) #1

Jak w tytule, mam taki problem gdyż mam zrobioną zmienną liczbową 'int'. Przy wprowadzaniu danych funkcją gets, chcę aby zminimalizować ryzyko wprowadzenia litery i przerwania programu. Jak zrobić żeby program sprawdzał czy dana wartość jest liczbą? :smiley:


(Aiatvideo) #2

http://www.cplusplus.com/reference/clib ... e/isdigit/

Podstawowe zrodlo informacji masz gratis :smiley: ,

Pozdrawiam


([alex]) #3

funkcja strtol