[C] Wyrzucenie wybranego elementu z tablicy. Gdzie jest błąd

Witam! Muszę napisać program, który wyrzuca wybrany element z tablicy. Napisałem, ale coś w nim nie działa. Proszę o wskazanie błędu.

#include 


void tablica(int t[], int c, int d);int main(void)

{

 int a,b, i;

 int tab[100];

 printf("Podaj liczbe elementow, ktore chcesz wpisac do tablicy\n");

 scanf("%d", &a);

 printf("Podaj numer elementu tablicy, ktory ma nie byc wyswietlany\n");

 scanf("%d", &b);

 printf("\n\n");

 if (a<100 && b<=a)

 {

 for (i=0; i
 {

   printf("Wpisz wartosc %d elementu tablicy\n", i+1);

   scanf("%d", &tab[i]);

   fflush(stdin);

 }

 printf("\n\nTak wyglada Twoja tablica po usunieciu %d elementu\n", b);

 for (i=0; i
 {

  tablica(tab,b,a);

  printf("%d \t", tab[i]);

 }

 }

 else printf("Chcesz wpisac zbyt duzo elementow. Element, który chcesz wyciac nie jest zapisany w tablicy. Sprobuj jeszcze raz"); system("PAUSE");	

 return 0;

}


void tablica(int t[], int c, int d)

{

 int temp;

 temp=t[c];

 t[c]=t[c-1];

 t[c-1]=temp;

}

[/code]

Twoja funkcja nie usuwa elementu z tablicy, tylko zamienia elementy o danych index’ach

A mógłbyś wskazać, gdzie jest błąd, tak żeby nie wyświetlało jednego, wybranego elementu tablicy?

Jeśli chcesz jedynie nie wyświetlać jednego elementu, to możesz zrobić

for (i = 0; i < TABLEN; ++i) {

 if ( i != b) {

  printf("%d ", tab[i]);

 }

}

Tylko to musi być napisane w funkcji. Generalnie to jest program z kolokwium, które dostaliśmy do napisania w czasie 15min. Zaliczyły 2os z 15.

Zawsze możesz utworzyć temp_tab i tam skopiować elementy oprócz tego, który ma zostać usunięty.

a dokładnie w jakie sposób?

To może by tak dokładna treść zadania? Z wszystkimi ograniczeniami i założeniami, twoje “wyrzuca z tablicy” można różnie zrozumieć. A samo usuwanie elementu z tablicy można zrobić na wiele sposobów.

Ymmm… jeszcze jedno… to ma być napisane w czystym ‘C’ tzn nie pomyliłeś C a C++?

Ma być napisane w czystym C. A polecenia nie było jednoznacznego. Brzmiało mniej więcej tak. “Program z zastosowaniem tablicy w funkcji. Wpisz do tablicy dowolną ilość elementów, nie większą niż 100. Wyświetl na ekranie wszystkie elementy tabeli, bez elementu wybranego przez użytkownika. Macie 15min.”

Zmodyfikuj wywołanie funkcji tablica:

tablica(tab,b,&a);

oraz jej kod:

void tablica(int t[], int c, int *d)

{

 t[c]=t[*d-1];

 *d--;

}

Musisz po prostu przenieść ostatni element tablicy w miejsce usuwanego elementu i zmniejszyć liczbę elementów tablicy. Poza tym popraw dalszą część kodu

printf("\n\nTak wyglada Twoja tablica po usunieciu %d elementu\n", b);

 for (i=0; i
 {

  tablica(tab,b,a);

  printf("%d \t", tab[i]);

 }

Po wywołaniu funkcji tablica(tab,b,&a) wartość zmiennej a będzie o 1 mniejsza, więc potem w pętli nie musisz stosować zapisu i

tablica(tab,b,&a);

 printf("\n\nTak wyglada Twoja tablica po usunieciu %d elementu\n", b);

 for (i=0; i
 {

  printf("%d \t", tab[i]);

 }[/code]

Napisałem to tak :

extern "C"{

#include 

const int rozmiar = 20;


void usun_element(int usun, int tab_temp[], int ile, int tab[]);


int main(void){

	int tab[rozmiar], ile, usun, i, tab_temp[rozmiar];

	printf("Podaj liczbe elementow, ktore chcesz wpisac do tablicy\n");

	scanf("%d",&ile);

	for(i = 1; i < ile+1; i++){

		printf("Element [%d] -> ",i);

		scanf("%d",&tab[i]);

	}

	printf("Podaj element, ktory ma zostac usuniety z tablicy : \n");

	scanf("%d",&usun);

	usun_element(usun,tab_temp,ile,tab);

}


void usun_element(int usun, int tab_temp[], int ile, int tab[]){

  int i, j, temp;

  j = 0;

  for (i =1; i < ile+1; i++){

    temp = tab[i];

    if (temp!=usun){

      tab_temp[j] = temp;

      j++;

    }

  }

  for (i = 1; i < ile+1; i++)

    tab[i] = 0;

  for (i = 0; i < j; i++){

    temp = tab_temp[i];

    tab[i] = temp;

  }

  printf("TABLICA : \n");

  for (i = 0; i < j; i++)

    printf("%d ",tab[i]);

}}

Oczywiście metod jest wiele.

EDIT ----

Bez elementu tablicy wystarczy po prostu wypisać elementy różne != a