[C#]Wyświetlanie czasu w DataGridView

Witam, napisałem program, który zapisuje dane z pliku “plik.csv”, zapisuje do bazy danych sql, a następnie w datagridview te dane są wyświetlane.

Jednak w kolumnie trzeciej, gdzie w oryginale( w plik.csv) podana jest data w formacie rok-miesiąc-dzień godzina-minuta-sekunda, czyli np. 6:55:57, to w DataGridView wyświetla się 6:56. Zaokrągla on więc te godziny mimo że tego nie chcę. Można zrobić to tak, by się wyświetlało tak jak ma być? rok-miesiąc-dzień godzina-minuta-sekunda? W bazie danych sql jest ok.

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;

using System.Data.SqlClient;

using System.IO;


namespace Program

{

  public partial class Form1 : Form

  {

    public Form1()

    {

      InitializeComponent();

    }

    public void Fill(string cmd)

    {

      dataGridView1.DataSource = null;

      DataTable dt = new DataTable();

      SqlConnection conn = GetConnection();

      SqlDataAdapter dataAdapter = new SqlDataAdapter(new SqlCommand(cmd, conn));

      dataAdapter.Fill(dt);

      dataGridView1.DataSource = dt;


    }

    public SqlConnection GetConnection()

    {

      return new SqlConnection("Data Source = EUREKA-PC; Initial Catalog = Fabryka; trusted_connection = yes");

    }

    public int ExecuteNonQuery(string sql)

    {

      SqlConnection conn = null;

      SqlCommand cmd = null;


      try

      {

        conn = GetConnection();

        cmd = new SqlCommand(sql, conn);


        conn.Open();

        return cmd.ExecuteNonQuery();

      }

      catch (Exception ex)

      {

        throw ex;

      }

      finally

      {

        if (conn != null && conn.State == ConnectionState.Open)

          conn.Close();

      }

    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)

    {


    }


    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

    {

      int a = 0;

      StreamReader sr = new StreamReader("plik.CSV");

      string ciag = sr.ReadToEnd();

      ciag = ciag.Replace(',', '.');

      string[] tab = ciag.Split('\n');

      string[] tab2;

      a = tab.Length;


      for (int i = 0; i < a; i++)

      {

        tab2 = tab[i].Split(';');

        if (tab2[0] == "\r")

        {

          break;

        }


        ExecuteNonQuery(String.Format("INSERT into Dane (Numer1, Numer2, Data, Rejestracja, [Waga towaru], Brutto, Opłata, [Kod towaru], Nazwa, Rozładunek) VALUES ('{0}','{1}','{2}','{3}','{4}','{5}','{6}','{7}','{8}','{9}')", tab2[0], tab2[1], tab2[2], tab2[3], tab2[4], tab2[5], tab2[6], tab2[7], tab2[8], tab2[9]));


      }

      Fill("SELECT * FROM Dane");

    }

  }

}
dataGridView1.Columns[2].DefaultCellStyle.Format = "HH: mm: ss";

pisane z palce wieć może jakaś literówka ale idea jest przekazana.