C# wywołanie funkcji rodzica

Witam

Podczas programowanie w Visual Studio 2005 natrafiłem na mały problem.

Mam dwa zaprojektowane okna Form1, Form2.

Z menu w oknie Form1 wywołuję nowe okno Form2.

Chcąc wywołać funkcję znajdującą się w Form1 używam kod:

public partial class Form2 : Form

{

    Form1 my_parent = new Form1();


    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)

    {

      my_parent.funkcja_update();

      this.Close();

    }

}

Kod Form1:

public partial class Form1 : Form

{

    public void funkcja_update(){

      my_grid_view_update();

    }


    private void my_grid_view_update()

    {

      SqlConnection connection = new SqlConnection("Data Source=.\\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=C:\\Bazadanych.mdf;Integrated Security=True;Connect Timeout=30;User Instance=True");

      connection.Open();


      SqlCommand command = new SqlCommand("SELECT TOP 20 id,nazwa FROM Test WHERE id not in (SELECT TOP 10 id FROM Test ORDER BY id) ORDER BY id", connection);

      SqlDataReader reader = command.ExecuteReader();


      dataGridView1.ColumnCount = 2;

      dataGridView1.Columns[0].Name = "ID";

      dataGridView1.Columns[1].Name = "Nazwa";

      dataGridView1.Rows.Clear();


      try

      {

        while (reader.Read())

        {

          dataGridView1.Rows.Add(reader[0], reader[1]);

        }

      }

      finally

      {

        reader.Close();

      }


      connection.Close();

    }

Jednak po wywołaniu funkcji button3_Click(object sender, EventArgs e) w Form2 nie następuje żadna reakcja i tym samym zawartość dataGridView1 w Form1 nie jest odświeżona.

Z góry dziękuję za pomoc w rozwiązaniu problemu.

Nic dziwnego, że nie jest odświeżona, przecież w Form2 operujesz na jakimś nowo stworzonym przez siebie obiekcie Form1, który nie jest nawet wyświetlany na ekranie.

W Form2 zrób pole typu Form1 i konstruktor przyjmujący obiekt tego typu. Przy tworzeniu Form2 przekaż mu istniejący obiekt Form1 do tego konstruktora. Wtedy, w metodach Form2 operując na polu będziesz mógł działał na istniejącym Form1.

Wielkie dzięki za pomoc :smiley: