[C++] wywołanie konstruktora klasy dziedziczonej

Cześć,

pierwszy raz potrzebuję zastosować tego typu rozwiązanie w swoim programie i niestety napotykam na problem. Posiadam dwie klasy, klasę person oraz klasę user.

Klasa user dziedziczy klasę person

class users : person

{

private:

	string login;

	string password;

	....

}

Wewnątrz klasy person mam dwa konstruktory, pierwszy bez argumentów, a drugi przyjmuje wartość bool.

person();

person(bool);

Tworząc obiekt klasy user, z racji dziedziczenia, wywoływany jest domyślny konstruktor klasy person, czyli ten bez argumentów, w jaki sposób wywołać ten z argumentem?

Konstruktor klasy bazowej wywołuje się z listy inicjalizacyjnej.

users() : person(true) { }

Dziękuję za szybką odpowiedź :slight_smile: