[C++]Wywoływanie funkcji z parametrem co pewien czas


(Dodebillo) #1

Chciałbym wywołać jakąś funkcję co pewien czas, np:

void temp(int *a){

*a = 3;

}

Próbowałem do tego celu użyć timera, jednak nie potrafię za jego pomocą wywoływać funkcji z moim parametrem (wzorowałem się na tym: http://www.p-programowanie.pl/cpp/uzywanie-timerow/).


(W0jc13h) #2

A jak wywołujesz ta funkcje i co chcesz osiagnac?