[C#] XML jak wczytać


(kleiik) #1

Jak moge wczytać plik XML, ale w ten sposób żeby najpierw czytał pierwszą klamrę (book), po kliknięciu buttona następną itd.

The Autobiography of Benjamin Franklin
BenjaminFranklin
8.99

The Confidence Man
HermanMelville
11.99

The Gorgias
Plato
9.99

(somekind) #2

To nie są klamry tylko węzły.

Sugeruję użycie np. klasy XmlTextReader i jej metody Read.

Tutaj więcej info: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.xml.xmltextreader_members.aspx