[C# z LocalDB] Problem z przeniesieniem aplikacji


(rafalski) #1

Witam!
Napisałem aplikację okienkową korzystającą z localdb. Niestety nie jestem w stanie jej uruchomić na innym stanowisku. Pojawia się błąd “Wystąpił błąd związany z siecią lub wystąpieniem podczas ustanowienia połączenia z serwerem programu SQL Serwe.m…” error: 50

Proszę o pomoc


(Fizyda) #2

A instalujesz na innym komputerze bazę danych?


(rafalski) #3

Wygląda na niezgodność wersji. Już działa. Dziękuje :slight_smile: