C++ zadania

Czy mógłby ktoś pomóc z tymi zadaniami?

C++

.1.Napisz program, który dla wczytanej z klawiatury liczby n wypisuje na ekranie wszystkie liczby z przedziału 1…n podzielne przez 7 których ostatnia cyfra to 1

2.Napisz program, który wczytuje z klawiatury poprawny numer miesiąca, tzn. liczbę z przedziału <1,12> . Zakładamy, że możliwe są tylko 3 próby podania poprawnego numeru

  1. Napisz program, który wczytuje z klawiatury liczby rzeczywiste aż do momentu, gdy podana liczba jest równa zero, a następnie wyświetla na ekranie sumę i średnią arytmetyczną tych liczb.

Jaka stawka?

W którym miejscu utknąłeś?

Ad. 1

ex1

powiem tak można to zoptymalizować :slight_smile:
Patrząc z punktu matematycznego wiemy, że tylko iloczyn 7 i 3 dla liczb poniżej 10 da liczbe podzilną przez 7 która kończy się na 1. Stąd wszystkie liczby 7*3+7*n*10 będą spełniały warunek do punktu pierwszego. Stąd

for(int i = 3; i*7 <= to; i=i+10){
}

Oczywiście do tego musisz jeszcze dodać weryfikacje czy osoba wprowadza liczbę oraz przypadek dla liczb ujemnych.

Dla Ad 2
Jak rozumiesz 1 to to jest jeszcze prostsze

Ad 3 jest w pewien sposób podobna do 2
tutaj za podpowiedź masz dwie rodzaje pętli które możesz wykorzystać for i …

Dzięki wszystkim za pomoc! Jestem w tym nowy i niektóre z tych rzeczy to dla mnie czarna magia :DD