C# załadowanie DLL przez Reflection

Witajcie
Mamy w .NET funkcję: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.reflection.assembly.load?view=netframework-3.5#System_Reflection_Assembly_Load_System_Byte___
Używając jej chciałbym załadować DLL, ale tak, żeby mógł sobie znaleźć podrzędne DLLki znajdujące się w tym samym folderze. Najchętniej jakby była możliwość ustawienia ścieżki, z której szukać plików DLL.
Da się to zrobić?
Uprzedzając sugestie: Nie mam możliwości załadować tego z pliku, gdyż nie chcę tego zapisywać gdziekolwiek.

EDIT:
Zadziałało dodanie ścieżki do %PATH%. Ostatecznie tak będę robił, jeśli nikt nie wpadnie na mądrzejszy pomysł.