C++ Zamiana kolejności wyrazów w tablicy


(knyku) #1

Witam. Mam do napisania na MTP program odwracający kolejność wyrazów tablicy określonych podanym przedziałem. Dla przykładu: tab = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10], tabodw = [1,2,6,5,4,3,7,8,9,10]. No i coś mi tutaj nie działa, może byłby ktoś w stanie pomóc ?

#include 

#include 


using namespace std;


int main()

{

int const N=10;

float tab[N]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};

int p,k;

float a;

cout<<"tab = ["<
wartosci:

cout<<"Podaj p: ";

cin>>p;

cout<<"Podaj k: ";

cin>>k;

if(p>k or p<1 or k>N)

{

cout<<"Zle wartosci p i k"<
goto wartosci;

}

else


while(p
{     

     a=tab[p-1];

     tab[p-1]=tab[k-1];

     tab[k-1]=a;     

}

cout<<"tabodw = ["<
system("PAUSE");

return 0;

}

Z góry dziękuje :slight_smile:


(Jim1961) #2

do pętli dopisz

p++;

k--;

i w tym warunku zamień "or" na "||" P.S. pomyśl nad tym:

cout<<"tab = [";

for(int i=0;i
	if (i!=0) cout << ", ";

	cout << tab[i];

}

cout << "]\n\n";