[c++] zamiana systemów

Cześć, mam problem z pewnym programem, znaczy zrobiłam podpunkt a i b, natomiast mam problem z podpunktem c. Dziękuję za każdą wskazówkę i podpowiedź. Nie wiem jak przeszukać te zamienione cyfry na binarne, gdyż to jest funkcja void.

 

Treść:

Napisz program, który wygeneruje jakąś tablicę 100 liczb całkowitych w zakresie <100, 1000>, zamieni te liczby na postać binarną oraz da odpowiedzi do poniższych podpunktów.

Największa liczba 7 cyfrowa to 127, a 6 cyfrowa to 63. Możesz obliczyć sumę ciągu arytmetycznego od 64 do 127 to byłoby wydajne, albo pobawić się pętlą 0100 do 0177