C:\ zamontowane w trybie tylko do odczytu

Po instalacji porgramu Testy B (od Grupy IMAGE) i po wyłączeniu i ponownym włączeniu komputera zostałem zalogowany do konta tymczasowego. Nie mogę nic zapisać na dysku C:\ (sądzę, że jest uruchomiony w trybie read-only). Restarty nic nie dają, a w międzyczasie (już po wystąpieniu problemu z C:) EFI przywróciło się do ustawień domyślnych (to akurat nie problem). Jak umożliwić zapis na tym dysku (czyli tym samym możliwość logowania)?