C++ zapętlenie programu


(Tezarrus) #1

jak mogę zapętlić program w c? w pascalu było łatwiutko tutaj trochę gorzej. ktoś mi pomoże? chodzi mi o to że jak wcisnę enter program pracuje dalej jeżeli esc koniec.

#include 

 #include 

 #include 

 using namespace std;

 int main()

 {float z,i,a,b,r,s,m,d,; cout<<"Co chcesz robic? \n";

 cout<<"1. Dodawanie 2. Odejmowanie 3. Mnozenie 4. Dzielenie\n";

 cout<<"Twoj wybor: ";

 cin>>i;

 if (i==1) 

 {

     cout<<"Podaj a: "; cin>>a;

     cout<<"Podaj b: "; cin>>b;

     s=a+b;

     cout<<"Wynik: "<
     }

 if (i==2)

 {

     cout<<"Podaj a: "; cin>>a;

     cout<<"Podaj b: "; cin>>b;

     r=a-b;

     cout<<"Wynik: \n"<
     ;

     }

     if (i==3)

 { cout<<"Podaj a: "; cin>>a;

     cout<<"Podaj b: "; cin>>b;

     m=a*b;

     cout<<"Wynik: \n"<
 }


 if (i==4) {cout<<"Podaj a: "; cin>>a;

     cout<<"Podaj b: "; cin>>b;

     if (b==0) {cout<<"DZIELENIE PRZEZ 0";} else


     {d=a/b;

     cout<<"Wynik: \n"<

    }getch();

return 0;

}

[/code]

(Maciej Jl) #2
#include 

#include 

using namespace std;int main(void)

{      


	do {


		// instrukcje tutaj		cout << "\n Aby zakonczyc wcisnij ESC";

	} while (getch() != 27);


	return 1;

}

(Tezarrus) #3

a jeżeli chcę wcisnąć enter i wrócić do początku programu?


(Fiołek) #4

To opakuj to w funkcje i przy wciśnięciu Entera, wykonuj ją jeszcze raz.

Tylko mu kodu nie dawajcie, bo się nigdy nie nauczy. On musi to sam napisać.


(Tezarrus) #5
#include 

 #include 

 #include 

 using namespace std;

 int funkcja()

 {float z,i,a,b,r,s,m,d;


 poczatek:

 cout<<"Co chcesz robic? \n";

 cout<<"1. Dodawanie 2. Odejmowanie 3. Mnozenie 4. Dzielenie\n";

 cout<<"Twoj wybor: ";

 cin>>i;

 if (i==1) 

 {

     cout<<"Podaj a: "; cin>>a;

     cout<<"Podaj b: "; cin>>b;

     s=a+b;

     cout<<"Wynik: "<
     }

 if (i==2)

 {

     cout<<"Podaj a: "; cin>>a;

     cout<<"Podaj b: "; cin>>b;

     r=a-b;

     cout<<"Wynik: \n"<
     ;

     }

     if (i==3)

 { cout<<"Podaj a: "; cin>>a;

     cout<<"Podaj b: "; cin>>b;

     m=a*b;

     cout<<"Wynik: \n"<
 }


 if (i==4) {cout<<"Podaj a: "; cin>>a;

     cout<<"Podaj b: "; cin>>b;

     if (b==0) {cout<<"DZIELENIE PRZEZ 0";} else


     {d=a/b;

     cout<<"Wynik: \n"<


    } int main(); 

 funkcja;   


  do {   cout<<"\n Chcesz pracowac dalej?";

   cout << "\n Koniec , Pracuj Dalej";

  } while (getch() != 74);


goto funkcja;


  return 0;


}


[/code]

błąd przy kompilacji:

In function `int funkcja()’:

51[Warning] statement is a reference, not call, to function `funkcja’

60 label `funkcja’ used but not defined


(Maciej Jl) #6
//powrot na poczatek dla ENTER:

  do {

   // instrukcje tutaj

   cout << "\n Aby zakonczyc wcisnij ESC";

  } while (getch() != 13);


//koniec dla ESC

  do {

   // instrukcje tutaj

   cout << "\n Aby zakonczyc wcisnij ESC";

  } while (getch() != 27);


//powrot na poczatek dla ENTER i koniec dla ESC (inne klawisze są ignorowane)

  char key = 0;

  do {

    // instrukcje tutaj

    cout << "\n Aby zakonczyc wcisnij ESC";

    do key = getch(); 

    while (key != 27 && key != 13);

  } while (key != 27);