C++ - Zapisywanie plików Excela przy uzyciu interfejsu COM


(Kruchy Jr) #1

Czy ktoś wie dlaczego metoda "SaveAs" wołana przy użyciu interfejsu COM może zapisywać plik pod domyślną nazwą, a nie pod podaną jako parametr do metody "SaveAs"?

 

Załączam przykład, który właśnie się tak zachowuje. Przykład dodatkowo używa bilblioteki disphelper będącej nakładką na interfejs COM.