[C++] zapisywanie pliku exe do zmiennej char w pliku

Chciałem zapisać zawartość pliku exe do pliku .cpp w zmiennej char lecz mam z tym problemy, zapisują się tylko 3 pierwsze znaki

char lok[150]="char exe[]=";

           int ile; 

           int mak =0;


    while(1)

    { 

            Sleep(10);

            strcat(lok,"\t\"");           

            for (ile=1;ile<101;ile++)

           {                    


            strncat(lok, (char*)&tb[mak], 1); // tb -> zawartość wczytanego pliku exe do zmiennej         


            cout<<" "<

            mak++;


            if (strlen(tb)<=mak) break;

            }


            strcat(lok,"\"\r\n");

            fstream plik_zapis;

            plik_zapis.open( "exe.cpp",ios::out|ios::app|ios::binary);

            plik_zapis.write(lok,strlen(lok));//476140

            memset(lok,0, sizeof(lok));

            plik_zapis.close();

            if (strlen(tb)<=mak) break;    

    }          

           delete[] tb;              

          }

Description_1, Wystarczy poczytać pytanie.

#include 

#include 

#include 

using namespace std;


int main()

 {

  ifstream rfs("Test080.exe",ios::binary);

  ofstream wfs("exe.cpp");

  wfs<<"char exe[]\n =\n \"";

  unsigned char ch;

  for(unsigned i=0;rfs>>ch;++i)

   {

   if((i)&&(!(i&15))) wfs<<"\"\n \"";

   wfs<<"\\x"<
   }

  wfs<<"\"\n ;";

  wfs.close();

  rfs.close();

  return 0;

 }

Nie działa jak powinno jak zapisuje to traci po drodze spacje ???