[c++] złe działanie programu

Witam

// Cw3_05.cpp

// Używanie instrukcji switch.

#include

using std::cin;

using std::cout;

using std::endl;

double liczba1=0;

double liczba2=0;

double suma=liczba1+liczba2;

double roznica=liczba1-liczba2;

double iloczyn=liczba1*liczba2;

double iloraz=liczba1/liczba2;

int main()

{

int wybor = 0;

cout << "wybierz rodzaj dzialania: "

<< endl << “1 dodawanie”

<< endl << “2 odejmowanie”

<< endl << “3 mnozenie”

<< endl << “4 dzielenie”

<< endl << endl << "twoj wybór: ";

cin >> wybor;

cout << "\npodaj dwie liczby: ";

cin >> liczba1;

cin >> liczba2;

switch(wybor)

{

case 1: cout << "\nsuma tych liczb wynosi: ";

cout << suma;

break;

case 2: cout << " \nroznica tych liczb wynosi: ";

cout << roznica;

break;

case 3: cout << "\niloczyn tych liczba jest równy: ";

cout << iloczyn;

case 4: cout << "\niolraz tych liczb jest równy: ";

cout << iloraz;

}

return 0;

}

Program ten włącza się dobrze. Gdy podaje liczby które mają być w działaniu to program je odczytuje lecz gdy program podaje wynik daje zawsze zero… tak jakby te liczby które podałe nie istaniały.

Z góry dzięki za pomoc

Zmienne suma, roznica, iloczyn oraz iloraz zostali obliczone wcześniej przed tym jak liczba1 i liczba2 zostali wprowadzone, w momiecie obliczenia liczba1 i liczba2 mieli wartości 0 wiec program działa zgodnie z tym co napisałeś :smiley: