[C#] Zliczanie elementów niezerowych matrix

Mam do napisania program zliczający ilość elementów niezerowych tablicy qwerty[2n,nm]. (w metodzie)

Oto mój kod programu w którym zlicza mi elementy niezerowe w tablicy jedno wymiarowej. I moje pytanie jak najkrótszą drogą zmienić go, by pokrywał sie z poleceniem ?

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Globalization;


namespace zabawki

{

  class Program

  {

    static void q_sort(ref int[] tab)

    {

      int licznik, i;

      licznik=0;

      for (i = 0; i < 20; i++) 

      { if (tab[i]!=0)

      licznik=licznik+1; 

      }


      Console.WriteLine(licznik);

    }
    static void Main(string[] args)

    {      Random rand = new Random();

      int[] qwerty;

      qwerty = new int[20];

      for (int i = 0; i < qwerty.Length; i++)

      {

        qwerty[i] = rand.Next(9);

      }

      foreach (int el in qwerty)

      {

        Console.Write("{0} ", el);

      }


      q_sort(ref qwerty);
      Console.ReadKey(true);

    }

  }

}

Zagnieźdź drugą pętlę, która przejdzie po drugim wymiarze tej tablicy.

Aha - skasuj to “ref” w metodzie, jest tu raczej bezsensowne.