C# zliczanie wartości pozycji w bazie danych


(Firex) #1

Mamy baze danych (c# windws form), pola takie jak imie, nazwisko placa netto - chciałbym dodać nowe pole które będzie pokazywało zliczony wynik płac netto.
Ktoś coś?


(Codeobiect) #2
SELECT imie, nazwisko, SUM(placa_netto) FROM Twoja_tabelaGROUP BY imie, nazwisko

 


(djfoxer) #3

Wykaż się chęcią i napisz coś więcej. Zapytanie będziesz klepał w czystym SQL czy raczej w jakimś ORM. 


(Drobok) #4

Praktyczniej będzie zrobić nową tabelę i tam trzymać tą sumę (aktualizowałbyś ją przy dodawaniu nowego elementu)


(djfoxer) #5

Raczej po ID, bo imię i nazwisko nie są unikalne ;) 


(Codeobiect) #6

Masz rację!